Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Architektury orientované na služby

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD4M36AOS Z,ZK 6 14KP+6KC česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Předmět se zabývá problematikou počítání orientovaného na služby

(service-oriented computing -- SOC) a architektur orientovaných na

služby (service-oriented achitectures -- SOA). Budou probrány základní

koncepty SOC na úrovni služeb (popis, vyhledávání a voláni služeb) i

jejich procesů (formalismy pro reprezentaci business procesů,

kompozice služeb, transakční mechanismy) s důrazem na využití SOC pro

realizaci flexibilních distribuovaných business aplikací v

(polo-)otevřeném prostředí (intra- i inter-enterprise).Kromě

základních specifikací a technologií webovských služeb (SOAP, WSDL,

UDDI, BPEL), budou důkladně představeny i nastupující technologie

sémantických webovských služeb. Velký důraz bude kladen na

reprezentační a modelovací formalismy (RDF, RDFS, OWL). Dále budou

probrány aspekty fungovaní v otevřeném prostředí (reputace, trust,

quality-of-service, privacy). Ačkoliv je kurz koncipován jako obecný,

budou představeny i vybrané SOA platformy a nástroje (Sun Glassfish,

JBoss), včetně jejich vztahu ke starším architekturám distribuovaných

systému (CORBA, DCOM) a příbuzné problematice multi-agentních

systémů. Bude probrána metodologie návrhu, vývoje a nasazení

servisně-orientovaných aplikací, a to včetně jejich vztahu k

existujícím firemním procesům a organizačním strukturám.

Požadavky:

http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a4m33aos/start

Osnova přednášek:

1. Úvod do architektur zaměřených na služby (SOA), základní pojmy,

vztah k tradičním architekturám distribuovaných systému.

2. Konceptuální model SOA. Formalismy pro modelování SOA.

3. Základní standardy webovských služeb.

4. Popis a vyhledávání služeb. Volání služeb. Bezpečnost.

5. Business procesy. Orchestrace služeb.

6. Koordinační mechanismy. Choreografie služeb. Transakce.

7. Sémantické webovské služby.

8. Sémantický výběr služeb. Automatická kompozice služeb.

9. Kvalita služeb (QoS). QoS výběr služeb.

10. Sociální výběr služeb. Trust a reputace v otevřených SOA.

11. Platformy a nástroje pro SOA I.

12. Platformy a nástroje pro SOA II.

13. Metodologie návrhu, vývoje a nasazení SOA. Návaznost na firemní

struktury a procesy.

14. Otevřená témata v SOA, trendy, výhled do budoucna.

Osnova cvičení:

1. Úvod do tvorby webových služeb a klientů.

2. Výběr tématu semestrální práce, SOA návrh.

3. Schválení tématu, zadání semestrální práce.

4. Návrh řešení semestrální práce.

5. Implementace klientů k připraveným službám 1.

6. Implementace klientů k připraveným službám 2.

7. Návrh a implementace rozhraní vlastních služeb 1.

8. Návrh a implementace rozhraní vlastních služeb 2.

9. Implementace logiky webových služeb 1.

10. Implementace logiky webových služeb 2.

11. Tvorba jednoduchého klientského rozhraní.

12. Nasazení a testování aplikace.

13. Rezerva.

14. Kontrola a odevzdání semestrálních prací.

Cíle studia:
Studijní materiály:

- Service-Oriented Architecture (SOA): Concepts, Technology, and Design (The

Prentice Hall Service-Oriented Computing Series from Thomas Erl)

- Hao He: What Is Service-Oriented Architecture, September 30, 2003

[online: http://www.xml.com/pub/a/ws/2003/09/30/soa.html]

- GlassFish Project - Documentation Home Page

[online: https://glassfish.dev.java.net/javaee5/docs/DocsIndex.html]

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a4m33aos/start
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1213706.html