Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Struktury počítačových systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD4B35SPS Z,ZK 6 14KP+6KC česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra řídicí techniky
Anotace:

Předmět je úvodem do oblasti základních hardwarových struktur výpočetních prostředků, jejich návrhu a architektury. Podává přehled o technických prostředcích klasických počítačů i specializovaných prostředků pro digitální a logické řízení.

Požadavky:

Základní znalosti Booleovy algebry a logických obvodů.

Stránky předmětu: https://moodle.dce.fel.cvut.cz/

Osnova přednášek:

1. Syntéza kombinačních logických obvodů. Hazardy v logických obvodech.

2. Základy HDL jazyků pro návrh obvodů výpočetní techniky.

3. Minimalizace logických funkcí z dané sady logických bloků. Kombinační obvody používané ve výpočetní technice: multiplexory, demultiplexory, dekodéry, komparátory, sčítačky, obvody zrychleného přenosu. Jejich popisy v HDL jazyce.

4. Programovatelné logické obvody PLD, GAL, iPLSI, XILINX. Úvod do jejich popisu v HDL jazyce.

5. Systém řízený událostmi a konečný automat jako jeho matematický model. Návrh a minimalizace synchronního a asynchronního automatu.

6. Sekvenční logické systémy. Syntéza asynchronních sekvenčních logických obvodů jako kombinačních log. obvodů se zpětnou vazbou. RS obvody. Struktura základních synchronních klopných obvodů JK a D.

7. Syntéza sekvenčních logických obvodů řízených hodinovým signálem a obvody používané v počítačích: Binární a dekadické čítače, Grayovy čítače, posuvné registry, řadiče přerušení. Příklady zápisů v HDL jazyce.

8. Od automatů k procesorům. Pevný a programovatelný řadič. Mikroprogramový automat. Mikroprocesor. Instrukční cykly. Klasická architektura počítače: CPU, sběrnice, paměť. von Neumannova, harvardská a modifikovaná harvardská architektura.

9. Struktura CPU, datové a adresní registry, čítač instrukcí, ukazatel zásobníku, typy instrukcí, adresní módy při lineárním adresování.

10. Strojový kód obecného procesoru. Základní instrukce.

11. Struktury a hierarchie pamětí: Cache jako asociativní paměť, operační paměť, sekundární paměti (disky), fragmentace paměti. Spolehlivost paměti.

12. Přerušení a výjimky. Zdroje přerušení, vnější (I/O) přerušení, přerušovací vektory, přerušení od časovače, přerušení generovaná CPU a řadičem paměťové sběrnice.

13. Problematika různé šíře adres generovaných CPU (logických adres) a fyzických adres paměti. Mapování, stránkování, segmentace. Ochrana paměti. DMA přenosy.

14. Odlišnosti průmyslových programovatelných automatů (PLC) od klasických počítačů: PLC, jejich struktura, vlastnosti a metody programování.

Osnova cvičení:

1. Úvod, bezpečnost v laboratoři, organizace.

2. Minimalizace map, ukázka návrhu v HDL jazyce.

3. Dokončení návrhu HDL.

4. Příklady na použití HDL jazyka a programování PLD obvodů.

5. Samostatná práce - Řešení čítače s nepravidelnou posloupností.

6. Samostatná práce - Řešení kódového zámku.

7. Kontrolní test.

8. Metody návrhů řadičů a jejich popis v HDL jazyce.

9. Samostatná práce - Řešení jednoduchého automatu I.

10. Samostatná práce - Řešení jednoduchého automatu II.

11. Samostatná práce - Řešení řadiče I.

12. Samostatná práce - Řešení řadiče II.

13. Samostatná práce - Řešení řadiče III.

14. Zápočty. Náhradní testy.

Cíle studia:

Úvod do struktury výpočetní techniky a základy konstrukce jednoduchých periférií počítačů.

Studijní materiály:

Design, 4/E, Prentice Hall 2007, ISBN-10: 0131989243

2. Sasao, Tsutomu: Switching Theory for Logic Synthesis, Springer 1999, 376 p., Hardcover, ISBN: 978-0-7923-8456-4

3. Hachtel, G. D., Somenzi, F., Logic Synthesis and Verification Algorithms, Kluwer Academic. 1996.

4. DeMicheli G., Synthesis and Optimization of Digital Circuits, McGraw-Hill, 1994.

5. P. Ashar, S.Devadas, and A.R. Newton, Sequential Logic Synthesis, Kluwer Academic Publishers, Boston, 1992, Chapters 3 - 5.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 21p+6l

Stránky předmětu:

https://moodle.dce.fel.cvut.cz/course/view.php?id=5

Další informace:
https://moodle.dce.fel.cvut.cz/course/view.php?id=5
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1210706.html