Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ekonomika elektrotechniky a telekomunikací

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD0M16EET Z,ZK 5 14+6s česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Management informačních technologií. Základní mikroekonomické pojmy se zaměřením na tržní chování monopolní firmy, segmentace trhu, optimální tarifování a hodnocení ekonomické efektivnosti podnikatelských záměrů v telekomunikacích a informačních technologiích. Legislativní úprava podnikání u nás ve srovnání s ostatními vyspělými státy. Pojmy podnikové a odvětvové ekonomiky, systémy podnikového řízení s ohledem na jeho optimální funkci na trhu a ekonomický rozvoj informačních systémů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD0M16EET

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0M16EET

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/ekonomika-elektrotechniky-a-telekomunikaci

Osnova přednášek:

1. Základní pojmy v tržní ekonomice, telekomunikace jako síťové odvětví NH, monopol a konkurence

2. Oceňování kmitočtu jako omezeného přírodního zdroje

3. Historie telekomunikací, segmentace telekomunikačního trhu, úloha IT v národním hospodářství

4. Formy podnikání, postavení firem v ekonomice, obecná legislativa

5. Zákon o elektronických komunikací

6. Základní podnikové pojmy, účetnictví, optimalizace v krátkém období (maximalizace zisku)

7. Financování a finanční cíle podnikání provozovatelů informačních sítí

8. Posuzování ekonomické efektivnosti podnikatelských záměrů v telekomunikacích (dlouhodobá kritéria)

9. Tarifní politika operátora sítě

10. Ocenění spolehlivosti systému a její optimální úroveň

11. Optimální provoz a rozvoj sítě

12. Ekonomické aspekty propojování sítí

13. Principy státní regulace monopolu provozovatele sítě

14. Rezerva - např. přednáška odborníka z praxe na aktuální téma

Osnova cvičení:

1.Základní výpočty v ekonomice, měrné, poměrné a střední hodnoty, indexy apod.

2.Stanovení poptávkové a nabídkové křivky - příklad

3.Optimalizace produkčního množství v krátkém období u firmy na trhu dokonalé konkurence a u monopolní firmy

4.Prognózování poptávky po telefonní službe - domácí úkol 1

5.Náklady a tržby u provozovatelů telekomunikačních sítí, daně

6.Finanční analýza firmy, příklad účtování

7.Příklad na diskontování - výběr optimální varianty telekomunikačního spojení - domácí úkol 2

8.Podnikatelský plán provozovatele sítě

9.Návrh nákladového tarifu podle marginálních nákladů provozovatele sítě

10.Systém hromadné obsluhy, ocenění spolehlivosti systému

11.Ekonomická efektivnost zvyšování kapacity sítě - příklad

12.Zásady projektování metropolitní telekomunikační sítě

13.Regulace cen univerzální služby a terminační poplatků

14.Zápočet

Cíle studia:

Připravit absolventy pro praxi ve firmách či na regulačních úřadech.

Studijní materiály:

1.Vítek, M.: Ekonomika telekomunikací. Skriptum ČVUT FEL, Praha 2004.

2.Vítek, M.: Ekonomika elektronických komunikací - příklady ke cvičením. Skriptum ČVUT FEL, Praha 2006.

3.Křížovský, F.: Telekomunikační sítě - přednášky. Skripta ČVUT Praha 1991.

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/ekonomika-elektrotechniky-a-telekomunikaci

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Další informace:
https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/ekonomika-elektrotechniky-a-telekomunikaci
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1210306.html