Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Řízení jakosti

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD1M16JAK Z,ZK 5 14+6s česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Historie řízení kvality, současné koncepce managementu kvality, systém managementu kvality (SMK) na bázi ISO 9001, procesní management, plánování kvality, metrologie v řízení kvality, řízení dokumentů a záznamů, interní audit SMK, neustálé zlepšování v rámci SMK, integrovaný management, statistické metody v řízení kvality, akreditace a certifikace

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/rizeni-jakosti

Osnova přednášek:

1.Historie řízení kvality, pojem kvalita, hlavní principy

2.Současné koncepce managementu kvality, podnikové a odvětvové standardy

3.Přístup EU k řízení kvality, situace v ČR, právní rámec řízení kvality

4.Systém managementu kvality (SMK) na bázi ISO 9001

5.Odpovědnost managementu při řízení kvality

6.Řízení zdrojů v rámci SMK

7.Řízení kvality během realizace produktu - role zákazníka

8.Řízení kvality během realizace produktu - nakupování, výroba a poskytování služby

9.Měření, analýza a zlepšování při řízení kvality

10.Neustálé zlepšování v rámci SMK, spokojenost zákazníka

11.Nakládání s neshodným produktem

12.Postup budování SMK, certifikace SMK

13.Akreditace a certifikace

14.Rezerva

Osnova cvičení:

1.Znaky kvality, systém managementu kvality (SMK)

2.TQM, ceny za kvalitu

3.Procesní management

4.Požadavky na dokumentovaný SMK, řízení dokumentů a záznamů

5.Plánování kvality

6.Řízení kvality během realizace produktu - plánování

7.Řízení kvality během realizace produktu - návrh a vývoj

8.Metrologie v řízení kvality kvality

9.Interní audit SMK

10.Případové studie - neshody a jejich příčiny

11.Integrovaný management (EMS, ISMS...)

12.Statistické metody v řízení kvality

13.Vybrané metody TQM

14.Rezerva

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Nenadál, K.: Moderní management jakosti, principy, postupy, metody, Management Press, Praha 2008

2.Veber, J.: Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce - Legislativa, systémy, metody, praxe, 2. vydání, Management Press, Praha 2009

3.Nanda, V.: Quality management system handbook for product development companies, CRC Press, New York 2005

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Další informace:
https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/rizeni-jakosti
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1209606.html