Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Projektový management

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD1M16PMG KZ 5 14+6s česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Postupy a techniky pro přípravu podnikatelských projektů. Principy a metody plánování a řízení realizace projektu. Řízení integrace a rozsahu projektu. Řízení času, nákladu, zdrojů, kvality, lidských zdrojů, komunikace, rizik. Případové studie v programu Microsoft Project.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1M16PMG

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1M16PMG

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/projektovy-management

Osnova přednášek:

1.Projekt, východiska managementu projektu, plánování projektu, řízení realizace projektu.

2.Projektový cyklus, fáze předinvestiční, investiční, provozní, činnosti, dokumenty projektového cyklu.

3.Organizační struktury, začlenění projektového managementu do organizační struktury.

4.Týmový management, manažer projektu, projektová hierarchie, projektový tým. Řízení komunikace projektu.

5.Projektové plánování, definiční část, část popisná a přiřazovací, věcný obsah plánovacího procesu.

6.Dekompozice plánovacího procesu, zásady formulace projektových cílů.

7.Strukturovaná dekompozice činností projektu, techniky a hlediska dekompozice.

8.Etapový model, matice zodpovědností.

9.Časové implementační plány a metody jejich tvorby.

10.Dokumenty plánovacího procesu.

11.Obsah řízení realizace projektu, nástroje sledování realizace projektu.

12.Řízení kvality projektu. Změny projektu, ukončení projektu.

13.Počítačová podpora projektového managementu.

14.Rezerva

Osnova cvičení:

1.Typické problémy projektového managementu, program Microsoft Project.

2.Časová analýza projektu, význam časových rezerv pro management projektu - případová studie.

3.Nákladová analýza projektu - případová studie.

4.Zdrojová analýza projektu - případová studie. Zadání semestrální práce.

5.Investiční fáze projektu: výstavbový projekt, účastníci, dodavatelské systémy.

6.Investiční fáze projektu: stavba jako předmět veřejného zájmu, legislativa.

7.Ekonomické riziko projektu, rizikové křivky projektu.

8.Ekonomické riziko projektu - případová studie.

9.Dekompozice činností, etapový model - případová studie.

10.Matice zodpovědností - případová studie.

11.Kontrola a konzultace zpracování semestrální práce.

12.Kontrola realizace projektu, kontrola plnění termínu - případová studie.

13.Kontrola nákladů a zdrojů - případová studie.

14.Odevzdání semestrální práce. Zápočet.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Schwabe, K.: Řízení projektů v IT. Praha. Computer Press 2007

2.Dolanský, V., Měkota V., Němec, V.: Projektový management. Praha. GRADA PUBLISHING 1996

3.Milosevice, D.: Project Management Toolbox. John Wiley & Sons, Inc. 2003

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Další informace:
https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/projektovy-management
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1209406.html