Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Databázové systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD4B33DS Z,ZK 6 14KP+6KC česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Databázové systémy a jejich architektura, dotazovací jazyky, transakce, objektově-relační mapování,

Podrobné stránky předmětu pro aktuální semestr jsou na adrese: https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/A4B33DS/start

Požadavky:

Webová stránka předmětu je https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/A4B33DS/start

Na téže stránce jsou uvedeny požadavky pro udělení zápočtu.

Osnova přednášek:

1. Základní typy architektury informačního systému (klient-server, multi-tier, tenký klient), analýza informačních toků

2. Základy modelování dat, E-R diagramy, relační model

3. Integritní omezení, referenční integrita, normální formy

4. Tvorba datového modelu - workshop

5. Dotazování v relačních databázích, základy jazyka SQL

6. Pokročilé dotazy, agregační funkce, vnořené dotazy

7. Transakce, jejich serializovatelnost, zamykání, stupně izolovanosti, uváznutí transkací, jejich prevence a řešení

8. Objektově-orientované databáze, objektově-relační mapování, JPA 2

9. JPA 2

10. Cursor, view, uložené procedury, triggery, indexy, efektivní implementace stromových struktur v databázích

11. GIS, prostorové indexační techniky

12. Datové sklady

13. High availability, load balancing, replikace dat

14. Moderní trendy databázových systémů

Osnova cvičení:

1. Motivace databází, přehled. Seznámení s programovým vybavením - PostgreSQL, PgAdmin, nabídka témat

2. Přípojení k DB serveru, JDBC, NetBeans

3. Datové modelování, konceptuální a logický model

4. Návrh datového modelu, schválení tématu

5. SQL I.

6. SQL II.

7. SQL, CRUD, odevzdání datového modelu

8. Transakce, indexy

9. JPA 2

10. JPA 2

11. GIS ukázka

12. Datový sklad ukázka

13. Implementace semestrální práce

14. Odevzdání aplikace, zápočet

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní kurs návrhu databázových systémů. Po absolvování studet umí samostatně vytvářet konceptuální a logický model, umí aktivně používat dotazovací jazyk SQL. Dále umí navrhovat databázové aplikace v javě a to s využitím API JDBC a JPA. Dále student získá přehled o dalších typech informačních systémů jako jsou systémy GIS a datové sklady.

Studijní materiály:

[1] Pokorný, J., Halaška, I.: Databázové systémy. Praha, ČVUT, 1998

[2] Beneš, J.: Manažerské informační systémy. Automatizace, 2000

[3] Mařík, V. a kol.: Umělá inteligence IV. Praha, Academia, 2001

[4] Kroha, P.: Objects and Databases. McGraw-Hill Book Company, London, 1993

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1206106.html