Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Bezpečnost v elektrotechnice 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD3B35BP2 Z 2+2j česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra řídicí techniky
Anotace:

Předmět se skládá z jediné přednášky a jednoho cvičení. Jde o zákonem předepsané proškolení studentů, které seznamuje studenty s riziky a příčinami úrazů elektrickým proudem, s bezpečnostními předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s ochranami před úrazem elektrickým proudem, se zásadami bezpečného chování při práci s vysokým napětím a s první pomocí při úrazu elektrickým proudem. Studenti získají potřebnou elektrotechnickou kvalifikaci pro činnost na ČVUT FEL (Příkaz děkana č.1/2007).

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD3B35BP2

Požadavky:

Podmínky zápočtu: 100% účast na cvičeních a na přednáškách Písemné přezkoušení (test)

Osnova přednášek:

2) Povinnosti zaměstnavatele, OZ § 415 a 420, ZP § 35, 132 a 133

3) Povinnosti zaměstnance, ZP § 35, 73, 74 a 135

4) Vyhláška úřadu bezpečnosti práce č.48/82 Sb.

5) Bezpečnost práce s elektrickým zařízením, ČSN EN 50110-2 ed. 2

6) Co je pracovní úraz, evidence a registrace, odškodňování - vyhl.č.110/75 a č.274/90 Sb.

7) Pracovní podmínky žen a mladistvých (§ 149 až 168 ZP)

8) Bezpečnost práce s počítači (BHP 11/93 str. 485)

9) První pomoc - traumatologický plán

10) Důležité telefony

11) Rozbor příčin úrazů za minulé období

Písemné přezkoušení (test) z elektrotechnické kvalifikace. Záznam o získané elektrotechnické kvalifikaci do indexu a zápočet.

Osnova cvičení:

1. Opakované školení BOZP je prováděno podle předlohy „Osnovy školení BOZP pro zaměstnance a studenty ČVUT v Praze“.

2. Odborná způsobilost v elektrotechnice. Rizika a příčiny úrazů. Symbolika a označování. Bezpečnostní parametry a uspořádání elektrického zařízení. Elektromagnetická kompatibilita.

3. Bezpečná obsluha a práce, oprávnění osob. Bezpečnost elektrických a elektronických předmětů. Bezpečnostní opatření při práci se zdroji vysokých napětí. První pomoc při úrazu elektrickým proudem.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Cipra, Kříž, Kůla: Elektrotechnická kvalifikace, ČVUT, Praha, 2006.

Poznámka:

Rozsah výuky je jednorázově za semestr

Další informace:
http://susta.cz/fel/bp/bpstudenti.htm
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1202706.html