Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Ekonomie st.a sídel I

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
524EKN1 ZK 1 1P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav stavitelství II
Anotace:

Význam základních pojmů z oblasti stavební ekonomiky v přípravě, realizaci a provozu stavebního díla. Technicko-hospodářské ukazatele, celkové náklady stavby, kalkulace a tvorba cen projektových, inženýrských a stavebních prací.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Integrovat ekonomické aspekty do poznatků a činností posluchače fakulty architektury

Studijní materiály:

Hačkajlová, L.: Stavební ekonomika, vydavatelství ČVUT Praha, Hanzal, P.: Ekonomie pro architekty, vydavatelství ČVUT Praha, Heyne, P.: Eknomický styl myšlení, vydavatelství VŠE Praha

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12025205.html