Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Elektroenergetika 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD1B15EN2 Z,ZK 6 14+6s česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Předmět je zaměřen na problematiku přenosu a rozvodu elektrické energie. Seznamuje s jednotlivými komponenty elektrických soustav a jejich elektrickými parametry komponent elektrizačních soustav. Dále pak vysvětluje ustálené a poruchové stavy v ES i další přechodné děje. Vysvětluje principy chránění elektrických zařízení, základy elektrických ochran, principy dimenzování i vlastní realizaci stanic a rozvoden přenosové a distribuční soustavy.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1B15EN2

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1B15EN2

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.

Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Osnova přednášek:

1. Druhy elektrických rozvodů, komponenty elektrického systému.

2. Obvodové parametry prvků elektrizačních soustav.

3. Úbytky napětí v elektrickém rozvodu.

4. Ustálené stavy v trojfázových soustavách.

5. Nesymetrie, složkové soustavy.

6. Příčné a podélné poruchy.

7. Výpočty poruchových stavů.

8. Statická a dynamická stabilita v ES.

9. Přechodné jevy na vedeních s rozprostřenými parametry.

10. Teorie elektrických ochran, princip chránění.

11. Typy elektrických ochran.

12. Dimenzování vodičů v elektrickém rozvodu.

13. Elektrické stanice.

14. Uzemňování v elektrickém rozvodu.

Osnova cvičení:

1. Základní elektroenergetické veličiny.

2. Výpočet podélných parametrů vedení.

3. Výpočet příčných parametrů vedení.

4. Homogenní vedení, náhradní články.

5. Úbytky napětí, uzlové sítě.

6. Numerické metody pro ustálené chody ES.

7. Složkové soustavy, netočivá schémata transformátorů.

8. Trojfázové zkraty.

9. Nesymetrické zkraty.

10. Zemní spojení.

11. Statická a dynamická stabilita.

12. Kompenzace jalového výkonu.

13. Dimenzování el. rozvodu.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Studijní materiály jsou k dispozici na www.powerwiki.cz.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Další informace:
http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1201306.html