Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Roboti

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD3B99RO KZ 5 7KP+9KC česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra řídicí techniky
Anotace:

Cílem předmětu je vzbudit zájem o obor, o jeho hlavní myšlenky, možnosti a motivovat studenty, aby se ptali a těšili na další studium. Získaná motivace jim pomůže vstřebat náročné matematické a odborné kurzy, které je později čekají. Studenti v týmech navrhnou a realizují jednoduchého autonomního mobilního robota ze stavebnice LEGO Mindstoms schopného splnit zadanou úlohu. Přitom se hravou formou prakticky seznámí se základními myšlenkami několika oborů, což jim později pomůže si lépe vybrat studijní obor a zvolit studijní plán. Hned na začátku studia studenti poznají podstatu tvůrčí inženýrské a výzkumné práce. Vyvrcholením předmětu je závěrečná soutěž robotů, v níž vyhraje ten nejlepší a nejrychlejší. Tento předmět se záměrně odlišuje od standardních předmětů, protože má spíše sloužit jako motivační aperitiv.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD3B99RO

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A3B99RO

Požadavky:

Stránky předmětu: http://support.dce.felk.cvut.cz/e-kurzy/course/view.php?id=24

Osnova přednášek:

1-2.Úvod, programování - sw prostředí, abstrakce, data

3-4.Algoritmy - struktury, procedury, šablony

5-6.Senzory - kalibrace, signály, chyby

7-8.Systémy a modely

9-10.Řízení - zpětná vazba, stabilita

11-12.Rozhodování, plánování, hledání

13-14.Soutěž Roboklání

Osnova cvičení:

1.Organizace, zadání

2.Lego Mindstorms

3.Mechanická konstrukce

4.Programování

5.Kontrolní den, úpravy

6.Programování akcí

7.Modelování, verifikace

8.Návrh regulace

9.Implementace a ladění regulace

10.Kontrolní den, úpravy

11.Implementace rozhodování a plánování

12.Testy a úpravy

13.Generálka na skutečné dráze

14.Poslední úpravy a ladění nebo exkurze v průmyslu

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.LEGO.com Mindstorms [Online], Available: http://www.legomindstorms.com/, 2008.

2.LEGO MINDSTORMS robots [Online]. (2004). Available: http://www.oreilly.com/catalog/lmstorms/resources/

3.J. Knudsen, The Unofficial Guide to LEGO MINDSTORMS Robots. Sebastopol, CA: O'Reilly & Assoc., 1999.

4.F. Allgower, IST, Universität Stuttgart, Roborace web, (in German), http://www.ist.uni-stuttgart.de/robolab/

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 7p+9l

Stránky předmětu:

https://moodle.dce.fel.cvut.cz/course/view.php?id=4

Další informace:
https://moodle.dce.fel.cvut.cz/course/view.php?id=4
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1201006.html