Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Nanotechnologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD0B13NNT Z,ZK 4 14KP+6KC česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

The course is under way of essential convergence of the nano-bio-info fields in nanoscale. The lectures are focused on the characterization of nanostructures, growth of fractals and nanostructures and self-assembly of nanostructures, top-down and bottom-up processes, nanomaterials like nanotubes and graphene, application in nano-electro-mechanical systems, new materials, medicine, new sources of energy, and bio-inspired nano-structures like atificial tissues.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B13NNT

Požadavky:
Osnova přednášek:

1 Introduction

2 Diagnostics of nanostructures

3 Fractals, diffusion limited aggregation

4 Physics of colloids

5 Application of colloids physics in NNT

6 Top-down and Bottom-up processes,

7 Self-assembly of nanostructures

8 Nanomaterials

9 Carbon nanomaterials

10 Vertical nanometrical structures

11 Horizontal morphology of nanostructures

12 Nanoelectronics

13 DLC, NNT for organic solar cells

14 DNA, Biomimetics, Drag targeted transport

Osnova cvičení:

1 Introduction

2 Optical and atomic force microscopy (AFM)

3 Synthesis and structure of polymers

4 Properties of polymers

5 Polymer nano-composites

6 Thin layers physics

7 Thin layers technology

8 Diagnostics of el. properties of layers

9 Growth of spherolits from polymer melt

10 Epitaxial growth

11 Lithography

12 Excursion

13 Growth of fractals

14 Test in exercises, Credits

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] M.Daoud, C.E. Williams (ed.): Soft Matter Physics. Springer 1999, ISBN 3-540-64852-6

[2] J. Zhang et al: Self-Assembled Nanostructures. Kluver Academic/Plenum Publisher 2003, ISBN 0-306-47299-6

[3] B. Bhushan (ed.): Handbook of Nanotechnology. Springer 1st ed. 2004, ISBN: 3-540-01218-4, e-ISBN: 978-3-540-29838-0. Springer 2nd ed. 2007 ISBN-10: 3-540-29855-X, e-ISBN: 3-540-29857-6

[4] K. Goser et al: Nanoelectronics and Nanosystems. Springer 2004, ISBN 3-540-40443-0

5) Z. Weis, G. Simha-Martynková, O. Šustai: Nanostruktura uhlíkatých materiálů. VŠB- Technická univerzita Ostrava 2005, ISBN 80-7329-083-9

6) A. A. Tseng: Nanofabrication - Fundamentals and Applications. World Scientific 2008, ISBN 13 978-981-270-542-6, ISBN 10 981-270-542-2

7) J. Shrbená, K. Šperlink: Nanotechnologies in the Czech Republic. ČSNMT Prague 2012, ISBN 978-80-7216-312-0

8) Walter J. Moore: Physical Chemistry. Prentice Hall, Engelwood Clifts, New Jersey, USA

9) Walter J. Moore: Fyzikáílní chemie. Praha, SNTL 1981

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Další informace:
http://ocw.cvut.cz/moodle/course/enrol.php?id=424
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1197906.html