Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Strojní struktury elektráren

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD1M14SSE Z,ZK 4 14+6s česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit se zákonitostmi a formami energetických přeměn v zařízeních elektroenergetických provozů, s popisem funkce energetických zařízení, jejich strukturou, vlastnostmi a charakteristikami..

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1M14SSE

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1M14SSE

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Bilance řetězců přeměn energií v energetice

2.Termodynamika reálných plynů a par, výpočtové diagramy a programy

3.Termodynamické oběhy a možnosti jejich zdokonalování

4.Parní turbíny pro klasické a jaderné elektrárny, struktury,charakteristiky a funkce

5.Spalovací turbíny a mikroturbíny, struktury,charakteristiky a funkce

6.Výměníky tepla a parogenerátory

7.Hydrodynamika reálných tekutin

8.Potrubní systémy

9.Modely a funkce moderního kotle

10.Paroplynové oběhy a kogenerace

11.Turbíny pro vodní elektrárny, charakteristiky a funkce porůzné spády a výkony

12.Charakteristiky pomocných zařízení (čerpadla, ventily, hydraulické servomechanismy a p.)

13.Strojní součásti disperzních zdrojů

14.Moderní spalovací systémy a ekologie

Osnova cvičení:

1.Sdělené teplo a práce při stavových změnách.

2.Stavové změny ve vodní páře, práce s tepelnými diagramy.

3.Kvalitativní hodnocení nejdůležitějších energetických transformací.

4.Práce, výkon a tepelná účinnost oběhů parních turbín, regulace výkonu.

5.Práce, výkon a tepelná účinnost oběhů plynových turbín

6.Chování tepelných výměníků v tepelných obězích.

7.Výpočet rychlostí a tlaků v hydraulických soustavách se ztrátami.

8.Charakteristiky hydraulických soustav pro dopravu kapalin a plynů.

9.Chování základních typů kotlů při regulaci výkonu.

10.Výpočet práce, výkonu a tepelné účinnosti paroplynových oběhů.

11.Energetická bilance základních typů vodních turbín, kavitace.

12.Pracovní bod čerpadla,volba regulace pro hydraulický systém, energetické úspory při otáčkové regulaci.

13.Základní výpočet větrného motoru.

14.Čisté uhelné technologie, bilance paroplynového oběhu Vřesová..

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Šťastný J.: Energetická strojní zařízení Vydavatelství ČVUT Praha, 2006

2.Nožička J.: Mechanika a termodynamika. Vydavatelství ČVUT Praha, 1991

3.Jirků,S., Klepš,Z., Nožička.,J.:Tabulky pro mechaniku a strojnictví. ČVUT Praha, 1993

4.Mareš, R., Šifner, O., Kadrnožka,J. : Tabulky vlastností vody a páry. VUITIUM Brno, 1999

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1193806.html