Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Estimation Theory

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
EP33EST ZK 3 2P+1S
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

Teorie a praxe odhadu parametrů diskrétních časových signálů skrytých v šumu. Rozvíjí jak obecnou matematickou teorii, tak i praktické aplikace pro radar, sonar, lokalizaci vysílače a komunikační systémy. Důraz je kladen na vývoj optimálních algoritmů a vyhodnocení jejich výkonnosti. Metody: Cramer-Raova metoda spodního odhadu,nestranná minimální variace, metoda nejmenších čtverců, metoda maximální věrohodnosti, bayesovský odhad, Wienerovy filtry.

Požadavky:

Digitální zpracování signálu, lineární algebra, pravděpodobnost.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:

Mimořádný jednosemestrový předmět. Běžel v LS 2004/05.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 9. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11884904.html