Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Bezpečnost v elektrotechnice 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD2B17BP2 Z 2+2j česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektromagnetického pole
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s riziky a příčinami úrazů elektrickým proudem, s bezpečnostními předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s ochranami před úrazem elektrickým proudem, se zásadami bezpečného chování při práci s vysokým napětím a s první pomocí při úrazu elektrickým proudem. Studenti získají potřebnou elektrotechnickou kvalifikaci pro činnost na ČVUT FEL (Příkaz děkana č.1/2007).

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD2B17BP2

Požadavky:

Podmínky zápočtu: 100% účast na seminářích, úspěšné napsání testu.

Osnova přednášek:

1. Opakované školení BOZP je prováděno podle předlohy „ Osnovy školení BOZP pro zaměstnance a studenty ČVUT v Praze“

2. Odborná způsobilost v elektrotechnice. Rizika a příčiny úrazů. Symbolika a označování. Bezpečnostní parametry a uspořádání elektrického zařízení. Elektromagnetická kompatibilita.

3. Bezpečná obsluha a práce, oprávnění osob. Bezpečnost elektrických a elektronických předmětů. Bezpečnostní opatření při práci se zdroji vysokých napětí. První pomoc při úrazu elektrickým proudem.

Osnova cvičení:

Cvičení zajišťuje praktické procvičení přednášené látky z oblasti bezpečnosti elektrického zařízení v souladu s požadavky na elektrotechnickou kvalifikaci studentů ČVUT FEL.

1. Bezpečnost v laboratořích ČVUT FEL. Praktické ukázky bezpečnostních prvků užívaných v laboratořích se zvýšeným nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

2. Záznam o opakovaném školení BOZP. Písemné přezkoušení (test) z elektrotechnické kvalifikace. Zápočet.

Cíle studia:

Získání potřebné elektrotechnické kvalifikace pro činnost na ČVUT FEL (Příkaz děkana č.1/2007).

Studijní materiály:

1. Cipra, Kříž, Kůla: Elektrotechnická fakulta, ČVUT, Praha, 2006

Poznámka:
Další informace:
http://moodle.fel.cvut.cz
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1180206.html