Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Fuzzy Logic

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
EP33FLO Z,ZK 2 2+0s
Vztahy:
Předmět EP33FLO může při kontrole studijních plánů nahradit předmět XEP33FLO
Předmět EP33FLO může být splněn v zastoupení předmětem XEP33FLO
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

Základní pojmy fuzzy množin a fuzzy logiky. Míry na systémech fuzzy množin. Principy fuzzy regulace.

Požadavky:

Matematická logika

Osnova přednášek:

Základní pojmy fuzzy množin, fuzzy výrokové a množinové operace. Zopakování matematické logiky, pojem důkazu, věty o úplnosti. Základní typy fuzzy výrokových logik, dedukce. konzistence, úplnost. Základní myšlenky fuzzy predikátových logik. MV-algebry. Základní principy teorie míry, míry na MV-algebrách a na systémech fuzzy množin. Principy fuzzy regulace. Takagiho-Sugenův a Mamdaniho-Assilianův regulátor. Logická interpretace fuzzy regulátoru. Obecnější typy fuzzy množin, hrubé množiny a další alternativní přístupy. Jiné typy neurčitosti, kvantové logiky.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Použití základních nástrojů fuzzy množin a fuzzy logiky na specifických technických úlohách.

Studijní materiály:

Navara, M., Olšák, P.: Základy fuzzy množin. Skriptum CVUT, Praha, 2007

D. Driankov, H. Hellendoorn, M. Reinfrank: An Introduction to Fuzzy Control, Springer, Berlin, Heidelberg, 1993

Klir, G.J., Yuan, B.: Fuzzy Sets and Fuzzy Logic. Theory and Applications. Prentice-Hall, 1995

Nguyen, H.T., Walker, E.A.: A First Course in Fuzzy Logic. 2nd ed., Chapman & Hall/CRC, Boca Raton/London/New York/Washington, 2000

Kruse, R., Gebhardt, J., Klawon, F.: Foundations of Fuzzy Systems. J.

Wiley, 1994

Poznámka:

URL: http://cmp.felk.cvut.cz/~navara/fl

Další informace:
http://cmp.felk.cvut.cz/~navara/fl/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11749204.html