Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ekonomika a management ITS projektů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20EMI KZ 3 2P+1C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravní telematiky
Anotace:

Předmět prezentuje základní teoretický aparát nutný pro hodnocení ITS systémů a aplikuje ho na řadu konkrétních úloh hodnocení ITS. Zahrnuje základní metody tvorby ekonomických a finančních modelů a jejich vzájemného provázání tak, aby bylo možno zpracovat studie proveditelnosti pro jednotlivá řešení ITS systémů. Zahrnuje základní metody řízení různých fází ITS projektů s ohledem na organizační a legislativní charakteristiku ITS projektů.

Požadavky:

Základní znalosti o aplikacích ITS.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je získání znalostí o způsobu řízení různých fází ITS projektů za použití moderních technik (např. metody kritického řetězu) a softwarových nástrojů (např. MS Project Management), získání znalostí o způsobu přípravy studie proveditelnosti pro ITS projekty za použití ekonomických znalostí, dále procesní analýzy prostředí a syntézy znalostí.

Studijní materiály:

Svoboda V., Svítek M.: Telematika nad dopravními dítěmi, monografie ČVUT 2004, Goldratt: Kritický řetěz, M. Goldratt: Cíl

Výstupy aktuálních projektů doporučených přednášejícím - např. Výstupy projektu MD ČR: Účinnost ITS systémů (elektronicky na stránkách FD ČVUT)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1160706.html