Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Diplomová práce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2223996 Z 20 0P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Zadání diplomové práce je udělováno podle praktických potřeb průmyslu nebo podle výzkumných a vývojových záměrů university.

Návrh letecké konstrukce nebo její části, její aerodynamická analýza, stanovení zatížení, pevnostní kontroly, návrh technologie výroby a příprava a provedení zkoušek pod vedením vedoucího diplomové práce a konzultantů.

Požadavky:

Práce na zadaném projektu vyžaduje komplexní znalosti z oboru letadlová technika. K tomu je třeba absolvování předmětů:Matematika IV (MA4, 2011704)

Přenos hybnosti, tepla a hmoty (PHTH, 2181026)

Stavba letadel (SL, 2222702)

Pohon letadel (PL, 2221172)

Konstrukce a projektování letadel I (KPL1, 2221133)

Konstrukce a projektování letadel II (KPL1, 2221134)

Letadlové soustavy (LS, 2221114)

Aerodynamika (AE, 2221139)

Aerodynamika nízkých rychlostí (ANR, 2221702)

Aerodynamika vysokých rychlostí (AVR, 2221099)

Mechanika letu I (MEL1, 2221087)

Mechanika letu II (MEL2, 2221187)

Pružnost a pevnost II (PP2, 2111002)

Pevnost letadel a motorů (PLM, 2111077)

Únavová životnost letadel a motorů (UZLM, 2111078)

Spolehlivost letadlové techniky (SLTE, 2223704)

Letecké materiály (LMR, 2322039)

Projekt - letadlová technika (PRLT, 2223703)

Projekt I - stavba letadel (PRSL, 2223201)

Projekt II - stavba letadel (PRO2L, 2223203)

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem diplomové práce je prokázat tvůrčí inženýrské dovednosti diplomanta a jeho schopnosti individuálně řešit zadaný úkol pod vedením vedoucího diplomové práce a konzultantů v oblasti návrhu letecké konstrukce, její aerodynamické a pevnostní analýzy, technologie výroby, případně zkoušek.

Studijní materiály:

Přidělena vedoucím diplomové práce podle zadaného tématu.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1158506.html