Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Projekt II. - stavba letadel

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2223203 Z 2 0P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Zadání Projektu II převážně vychází z praktických potřeb průmyslu nebo výzkumných a vývojových záměrů university.

Pevnostní analýza 3D modelu sestaveného v rámci Projektu I, rozbor výsledků, úprava 3D modelu konstrukčního řešení a její opětovná verifikace pro stanovené zatížení. Zpracování finální verze 3D modelu a vytvoření potřebné dokumentace požadované zadavatelem. Zpracování technické zprávy a obhájení projektu formou presentace.

V případě zadání jiného charakteru (proudění, pevnostní analýza, technologie, experiment) bude zadání formulováno tutorem předmětu tak, aby jím bylo možno navázat na předmět Projekt I. Formální podmínky pro splnění požadavků na projekt jsou stejné jako u zadání konstrukčního charakteru.

Požadavky:

Absolvování předmětů:

Matematika IV

Přenos hybnosti, tepla a hmoty

Pružnost a pevnost II

Pevnost letadel a motorů

Aerodynamika

Aerodynamika nízkých rychlostí

Mechanika letu I

Stavba letadel

Pohon letadel

Konstrukce a projektování letadel I

Letecké materiály

Spolehlivost letadlové techniky

Projekt - letadlová technika

Projekt I - stavba letadel

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Vypracovat a formou presentace obhájit finální verzi konstrukčního řešení zpracovaného ve formě 3D modelu a dokumentace požadované zadavatelem. Zpracovat závěrečnou technickou zprávu obsahující popis konstrukčního řešení, stanovení zatížení, pevnostní kontroly a žádanou dokumentaci.

V případě zadání jiného charakteru (proudění, pevnostní analýza, technologie, experiment) budou cíle projektu formulovány tutorem předmětu tak, aby jím bylo možno navázat na předmět Projekt I.

Studijní materiály:

Podle zadání stanoví tutor předmětu.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1138906.html