Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Konstrukce a projektování letadel II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2221134 Z,ZK 5 3P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Křídlo, jeho uspořádání a umístění, geometrické a aerodynamické parametry, zatížení a konstrukce křídla.

Trup, hmotové, geometrické a aerodynamické parametry, zatížení a konstrukce trupu, prostory pro užitečné zatížení.

Ocasní plochy, jejich uspořádání a návrhové parametry, zatížení a konstrukce ocasních ploch.

Podvozky letadel, požadavky a omezení, jejich uspořádání, pozemní zatížení a konstrukce.

Zkoušení a certifikace, pozemní zkoušky, letové zkoušky, certifikační zkoušky.

Vzletové a přistávací charakteristiky, přetažení, vzlet, přistání.

Požadavky:

Absolvování předmětů:

Stavba letadel

Pohon letadel

Konstrukce a projektování letadel I

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Poskytnout přehled o možných uspořádáních, geometrických, hmotových a aerodynamických parametrech, způsobech stanovení zatížení a konstrukčních provedeních hlavních drakových agregátů letadel - křídla, trupu, ocasních ploch a podvozcích.

Seznámit se s typy a způsoby provádění pozemních, letových a certifikačních zkoušek letadlové techniky a se základními pojmy popisujícími vzletové a přistávací charakteristiky a přetažení.

Studijní materiály:

Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel I, skripta ČVUT 2004, ISBN 80-01-03073-3

Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel II, skripta ČVUT 2005, ISBN 80-01-03338-4

M. N. Šulženko: Konstrukce letadel, SNTL Praha, 1953

M. N. Šulženko: Konstrukcia samoletov, Izdanie tretje, Izdatelstvo MAŠINOSTROJENIE Moskva, 1971

S. M. Eger & kolektiv: Proektirovanie samoletov, Izdanie tretje, Izdatelstvo MAŠINOSTROJENIE Moskva, 1983

E. Torenbeek: Synthesis of subsonic airplane design, Delft University Press, 1967

E. Torenbeek: Proektirovanie dozvukových samoletov, překlad z angličtiny, Izdatelstvo MAŠINOSTROJENIE Moskva, 1983

J. Roskam: Airplane design, Roskam Aviation and Engineering Corporation, Rt4 Box 274, Ottawa, Kansas, 66067, USA

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1138806.html