Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Aplikace elektrochemických zdrojů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A5M13AEZ KZ 4 3P+1L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

Přehled elektrochemických zdrojů elektrického výkonu. Primární články a akumulátory. Metody nabíjení akumulátorů. Alternativní zdroje elektrické energie. Zdroje nepřerušeného napájení a jejich řízení. Zdroje pro elektrochemické výrobní procesy a jejich řízení. Ekologie elektrochemických zdrojů a výrob.

Požadavky:

Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce

Osnova přednášek:

1.Nezávislé elektrochemické zdroje elektrické energie - základní pojmy

2.Typy primárních článků - konstrukce, charakteristiky, parametry

3.Olověné akumulátory - konstrukce, charakteristiky, parametry

4.Alkalické akumulátory NiCd, NiMH, - konstrukce, charakteristiky

5.Lithiové akumulátory Li-ion, Li-pol, výkonové aplikace

6.Nabíjení a rychlonabíjení akumulátorů - principy, charakteristiky

7..Aplikace akumulátorů v nezávislé trakci (elektromobily apod.)

8. Alternativní zdroje elektrické energie - principy, aplikace, akumulace energie

9. Možnosti využití alternativních zdrojů energie v IB

10.Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - základní principy, vlastnosti, řízení

11.Systémy nepřerušovaného napájení, elektrochemické zdroje a dieselagregáty

12. Perspektivní zdroje elektrické energie

13.Ekologie elektrochemických zdrojů

Osnova cvičení:

1. Seznámení s vybavením laboratoře, bezpečnost elektrického zařízení a práce s elektrochemickými zdroji

2. Měření vybíjecí charakteristiky primárních článků

3. Měření nabíjecí charakteristiky akumulátoru

4. Měření vybíjecích charakteristik akumulátorů

5. Návrh napájení elektromobilu lithiovými akumulátory

6. Návrh systému nepřerušovaného napájení pro IB

7. Zápočet

Cíle studia:

Studenti se seznámí s vlastnostmi základních typů elektrochemických zdrojů, jejich použitím při realizaci elektronických obvodů, technologií návrhu systémů s akumulátory a postupy při uvádění do chodu realizovaných zařízení

Studijní materiály:

[1) Cetl, T.: Aplikace elektrochemických zdrojů, skriptum ČVUT, 2004

[21.Cenek, M. a kol.: Akumulátory a baterie. Praha, STROM. 1966

[3] Husák, M.: Napájecí zdroje. Praha, ČVUT 2003.

Poznámka:
Další informace:
http://ocw.cvut.cz/moodle/course/enrol.php?id=284
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1138306.html