Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Využití solární energie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A5M13VSO KZ 4 1P+1L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

Předmět je zaměřen na problematiku konverze a využití sluneční energie. V rámci předmětu jsou probírány: sluneční energie, fototermický jev,fototermické systémy, fotovoltaický jev, fotovoltaické články a moduly a jejich základní charakteristiky. Fotovoltaické systémy a jejich aplikace. Ekonomické a ekologické aspekty

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Sluneční energie a základní formy jejího využití

2. Vliv zeměpisné polohy a klimatu na intenzitu a spektra

3. Konverze sluneční energie na tepelnou energii

4. Solární termické systémy

5. Fotovoltaický jev, fotovoltaické články a jejich charakteristiky

6. Fotovoltaické systémy

7. Současné trendy v oblasti využívání sluneční energie

Osnova cvičení:

1. Organizační záležitosti

2. Výklad laboratorních úloh

3. Měření intenzity a spektra slunečního záření

4. Měření V-A charakteristik FV článků

5. Měření elektrických parametrů FV modulů

6. Exkurse - demonstrační FV systém

7. Závěrečný test - zápočet

Cíle studia:

Seznámit studenty se způsoby využívání sluneční energie.

Studijní materiály:

[1]Cenek, M. a kol.: Obnovitelné zdroje energie, FCC Public, Praha, 2001

[2] Gordon, J., et al: Solar Energy - the State of the Art, James & James(Science Publishesrs), London, 2001

[3] Handbook of Photovoltaic Science and Engineering. Edited by A. Luque and S. Hegedus, John Wiley & Sons,2003

Poznámka:
Další informace:
http://pasan.feld.cvut.cz/en/lfsez.php
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1138106.html