Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Databáze, sítě a techniky programování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A5M33DSP KZ 4 3P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

Náplní předmětu jsou některé techniky a metody používané ve výpočetních systémech. Cílem je položit jednotný základ informačních technologií pro všechny studenty magisterského programu Inteligentní budovy a vybavit absolventy základními praktickými dovednostmi v oblasti systematického přístupu k programování, správě operačních systémů a sítí i k tvorbě elementárních databázových aplikací, zejména s orientací na Internet.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Wirth, N.: Algorithm + Data Structures = Program. Prentice-Hall, New Jersey, 1975

2. Louden, Kenneth, C.: Programming Languages. Principles and Practice. PWS-Kent, Massachusetts, 1993

3. Jakákoliv publikace o operačních systémech a TCP/IP sítích (aktuálně doporučí přednášející)

4. Wróblewski, Piotr: Algoritmy. Datové struktury a programovací techniky. Computer Press 2004. ISBN:   80-251-0343-9

5. Pokorný J., Halaška I.: Databázové systémy. Praha, ČVUT, 1998

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1134406.html