Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Pokročilá umělá inteligence

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A5M33UIP KZ 4 3P+1C česky
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Umělá inteligence (A3M33UI)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

Cílem předmětu je poskytnout přehled pokročilých technik, které se využívají při tvorbě inteligentních systémů. Postupně je probrána problematika pokročilých metod prohledávání stavového prostoru, strojového učení, dolování dat, přírodou inspirovaných algoritmů (PSO, ACO, evolučních algoritmů, umělého života), multiagentních systémů a jejich aplikací.

Požadavky:

Podmínkou zápočtu je účast na cvičeních, odevzdání a

úspěšná prezentace samostatné práce.

Osnova přednášek:

1. Povaha dat, informací a znalostí, úvod do problematiky pokročilých technik prohledávání stavového prostoru

2. Jednotlivé metody prohledávání (island-driven search, hierarchical search, limited-horizon search, alfa-beta prohledávání, herní strategie)

3. Strojové učení - přehled klasických metod

4. Násobné klasifikátory, ILP, relační logika

5. Operátory generalizace a specializace, generalizační teorie

6. PAC learning, reinforcement learning

7. Využití strojového učení v klasifikaci, predikci a dalších oblastech

8. Data mining - metody, vizualizace, aplikace, učení asociačních pravidel

9. Distribuované metody v učení a optimalizaci

10. PSO, ACO, celulární automaty, umělé imunitní systémy, artificial life

11. Agent - definice, typy a vlastnosti, modely architektury (BDI, 3bA), sociální chování

12. Koordinace, kooperace a komunikace v multiagentních systémech

13. Modely spolupráce (vyjednávání, tržní a aukční mechanismy)

14. Plánování, aliance, formování koalic, příklady aplikací

Osnova cvičení:

1.- 3. Pokročilé algoritmy prohledávání

4. - 9. Strojové učení - Weka, naprogramování vlastního

algoritmu, experimenty s reálnými daty, porovnání výsledků

získaných různými algoritmy

10. - 11. Experimenty s PSO, ACO

12. - 14. Multiagentní systémy - JADE, práce s existujícími

systémy, platforma Aglobe

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Mařík, V., Štěpánková, O., Lažanský, J. (editoři): Umělá inteligence 1, 2, 3, 4, 5, Academia, Praha

[2] Wooldridge M., Jennings N.: Intelligent Agents: Theory and Practice. The Knowledge Engineering Review, 10 (1995), No.2, pp. 115-1526

[3] Dorigo, M., V. Maniezzo, and A. Colorni: The Ant System:optimization by a Colony of Cooperating Agents. IEEE Trans. Syst. Man Cybern. B 26 (1996): 29-41

[4] Russell, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence, A Modern Approach, Prentice Hall Series in AI. New Jersey, Englewood Cliffs, 1995

[5] Speciální software nainstalovaný v počítačové učebně katedry kybernetiky ČVUT FEL.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1134306.html