Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy silnoproudé elektrotechniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A5M14ZSE KZ 4 2+1L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Zdroje elektrické energie: Transformátor, řízené a neřízené usměrňovače, dynama. Aktuátory. Elektrické motory komutátorové, asynchronní, synchronní. Krokový motor. Regulované pohony malých výkonů, servomotory, mikromotory. Elektromagnetická kompatibilita. Kontaktní elektrické přístroje. Výroba a přenos elektrické energie. Rozvod nízkého napětí, jištění a ochrana elektrických zařízení. Chemické a fotovoltaické zdroje.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A5M14ZSE

Požadavky:

Pro udělení zápočtu je nutná aktivní účast na cvičení a zpracování protokolů z měření.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Voženílek, P., Janoušek, J.: Základy silnoproudé elektrotechniky, ČVUT v Praze, 2006

2. Voženílek, P., Janoušek, J., Petrásek, F.: Základy silnoproudé elektrotechniky - Laboratorní cvičení, ČVUT v Praze, 2006

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1133506.html