Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Manažerská komunikace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2383101 Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Sociální komunikace představuje jednu z důležitých disciplín pro vedoucí pracovníky podniků. Kurz je věnován problematice sociální komunikace manažerů v sociálních situacích a vlivu na osobnost pracovníka. Důležitým tématem je sociální komunikace, sociální pozice a role, postavení člověka v organizaci. Cvičení jsou věnována vlastní prezentaci studentů k jednotlivým tématům. Pozornost je věnována praktickému nácviku dovedností pro praxi.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Úvod do předmětu manažerská komunikace

2.Chování lidí v organizaci.

3.Pozice, role a osobnost pracovníka v organizaci.

4.Chování a jednání vedoucího pracovníka.

5.Sociální komunikace.

6.Typy jednání, asertivita

7.Neverbální komunikace.

8.Sociální interakce, konflikty, vyjednávání

9.Komunikace a styly řízení.

10.Komunikace při delegování, koučování.

11.Komunikace při hodnocení a motivaci pracovníků.

12.Vedení porady.

13.Pravidla prezentace.

Osnova cvičení:

1.Úvod do předmětu manažerská komunikace

2.Chování lidí v organizaci.

3.Pozice, role a osobnost pracovníka v organizaci.

4.Chování a jednání vedoucího pracovníka.

5.Sociální komunikace.

6.Typy jednání, asertivita

7.Neverbální komunikace.

8.Sociální interakce, konflikty, vyjednávání

9.Komunikace a styly řízení.

10.Komunikace při delegování, koučování.

11.Komunikace při hodnocení a motivaci pracovníků.

12.Vedení porady.

13.Pravidla prezentace.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

Duchoň, B., Šafránková, J., Management. Integrace tvrdých a měkkých prvků řízení. Praha, C.H. Beck 2008

Doporučená literatura:

Bělohlávek, F., Koštan, N., Šuleř,O., Management. Brno, Computer Press 2006

Plamínek, J.,Synergický management. Praha, Argo 2000

SOCIAL COMMUNICATION FOR MANAGERS

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1129906.html