Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Energetika a životní prostředí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
P15EZP Z,ZK 4 2+2s

Předmět P15EZP může při kontrole studijních plánů nahradit předmět XP15EZP

Předmět P15EZP nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět -P15EZP (vztah je symetrický)

Předmět P15EZP nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět -P15EZP (vztah je symetrický)

Předmět P15EZP může být splněn v zastoupení předmětem XP15EZP

Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Životní prostředí a podíl energetiky na jejím znečisťování. Skleníkový efekt. Monitorování znečistění. Vliv elektráren spalujících uhlí. Vliv jaderných elektráren. Vliv vodních elektráren . Vliv obnovitelných zdrojů energie. Metody a prostředky snižování vlivu energetiky na ŽP. Jaderná bezpečnost. Vliv přenosových zařízení na ŽP. Legislativa ochrany životního prostředí. Algoritmy řízení elektriz. soustavy s respektováním vlivu na ŽP

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:

Typ cvičení: s

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11072704.html