Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Energetické hospodářství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
P15EH Z,ZK 4 2+2s

Předmět P15EH může při kontrole studijních plánů nahradit předmět XP15EH

Předmět P15EH nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět -P15EH (vztah je symetrický)

Předmět P15EH nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět -P15EH (vztah je symetrický)

Předmět P15EH může být splněn v zastoupení předmětem XP15EH

Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Energetické hospodářství jako součást národ. hospodářství. Terminologie E.H. Energetické soustavy. Prognózování potřeb energie. Záměny různých forem energie. Energetická bilance výrobní sféry. Energetická bilance nevýrobní sféry. Vliv energetického hospodářství na životní prostředí. Modelování rozvoje energetického hospodářství. Energetické hospodářství na úrovni organizace. Řízení E.H.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:

Typ cvičení: s

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11072404.html