Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Vzduchotechnika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2162115 KZ 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav techniky prostředí
Anotace:

Základní principy větrání a klimatizace. Podklady pro návrh systémů. Systémy přirozeného větrání,nuceného větrání, klimatizace - výkony, funkce.

Požadavky:

Znalost témat: Vnitřní tepelné prostředí, kvalita ovzduší. Tepelná zátěž větraných a klimatizovaných prostorů. Vlhký vzduch a jeho úpravy. Aerodynamika větrání (proudění v prostoru, ve vzduchovodech, ventilátory). Základy filtrace vzduchu. Přirozené větrání. Místní odsávání. Celkové nucené větrání. Vzduchový klimatizační systém.

Osnova přednášek:

Vnitřní tepelné prostředí, kvalita ovzduší. Tepelná zátěž větraných a klimatizovaných prostorů. Vlhký vzduch a jeho úpravy. Aerodynamika větrání (proudění v prostoru, ve vzduchovodech, ventilátory). Základy filtrace vzduchu. Přirozené větrání. Místní odsávání. Celkové nucené větrání. Vzduchový klimatizační systém.

Osnova cvičení:

Procvičování témat: Tepelná zátěž klimatizovaných prostorů. Vlhký vzduch a jeho úpravy. Proudění vzduchu v prostoru, vyústky. Proudění ve vzduchovodech, ventilátory. Přirozené větrání. Nucené větrání. Vzduchový klimatizační systém.

Cíle studia:

Získání základních znalostí pro koncepční návrhy a řízení větracích a klimatizačních systémů v budovách.

Studijní materiály:

- DRKAL,F.;LAIN,M.;SCHWARZER,J.;ZMRHAL,V.: Vzduchotechnika.Praha: Evropský sociální fond, 2009.

- DRKAL,F.;LAIN,M.;SCHWARZER,J.;ZMRHAL,V.: Klimatizace a průmyslová vzduchotechnika. Praha: Evropský sociální fond, 2009.

- NOVÝ,R.a kol.: Technika prostředí. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2006.ISBN 80-01-03492-5.

- CHYSKÝ,J.;HEMZAL,K. a kol.: Větrání a klimatizace.Technický průvodce. Brno: BOLIT B-Press, 1993.490 s.ISBN 80-901574-0-8.

- SZÉKYOVÁ,M;FERSTL,K;NOVÝ,R.:Větrání a klimatizace. Bratislava:JAGA GROUP, s.r.o., 2006. ISBN 80-8076-037-3.

- ASHRAE Handbook.Fundamentals.Atlanta: ASHRAE, Inc.,2005. ISBN 1-931862-71-0.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1105406.html