Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Basis of Bridges Design

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
133YBBD Z 2 1P+1C anglicky
Garant předmětu:
Roman Lenner
Přednášející:
Roman Lenner
Cvičící:
Jan Janoušek, Roman Lenner
Předmět zajišťuje:
katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:

Tento modul je zaměřen na hlavní oblasti v tématice návrhu mostních konstrukcí - prostorové uspořádání a vybavení silničních a železničních mostů, typy mostních konstrukcí a technologie výstavby betonových mostů.

Požadavky:

Přítomnost na přednáškach a vypracování cvičení

Osnova přednášek:

Předmět Základy navrhování mostů je zaměřen na zásadní problémy spojené s navrhováním mostů - prostorové uspořádání a konstrukční řešení a

vybavení silničních a železničních mostů, typy mostních konstrukcí a technologie výstavby betonových mostů. V průběhu

seminářů je prováděn návrh silničního mostu o jednom poli, jedná se monolitickou předpjatou betonovovou desky.

Přednášky (L) a semináře (T):

L1: Úvod do návrhu mostů (K133)

L2: Architektura mostů a jejich konstrukce (K134)

L3: Názvosloví (K133)

T1: Konstrukce mostů (K133)

L4: Nosná konstrukce - beton (K133)

L5: Nosná konstrukce - ocel (K134)

L6: Nosná konstrukce - spřažená (K134)

T2: Návrh průřezu (K133)

L7: Zatížení (K133)

T3: Zatížení (K133)

L8: Mosty pro pěší (K134)

L9: Analýza mostů (K133)

T4: Vnitřní síly (K133)

L10: Konstrukce betonových mostů (K133)

L11: Konstrukce ocelových a kompozitních mostů (K134)

T5: Posouzení ULS (K133)

L12: Přehled a hodnocení modulu (K133)

Osnova cvičení:

Koncepční návrh: Návrh mostu pro pěší

Prezentace: Návrh mostu pro pěší

Dopravní zatížení a příčinkové čáry

Zpráva o mostě

Analýza mostu

Cíle studia:

Získat základní znalosti o mostním stavitelství

Studijní materiály:

Vše je v PDF na moodle

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-786

12:00–13:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B786
místnost TH:B-786

12:00–13:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B786
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1100606.html