Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Pohon letadel

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2221172 Z,ZK 5 3P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Teoretické základy. Gravitační pole a atmosféra Země. Klasifikace leteckých motorů, charakteristiky, oblasti použití, porovnávací parametry, ukazatele a kritéria. Energetická náročnost pohonu letadel, uskladnění a transformace energie. Tepelné oběhy, pracovní látky, ekologické omezení, účinnosti. Letecké motory s periodickými oběhy - motory pístové, pulsační. Motory s vnějším přívodem tepla - Stirlingův motor. Letecké motory s kontinuálními oběhy - motory turbínové, náporové, raketové a kombinované. Způsoby regulace motorů a řízení tahu. Orientační výpočty tepelných oběhů a charakteristik motorů.

Požadavky:

Mechanika tekutin, termodynamika.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Vysvětlit princip pohonu letadel z hlediska produkce tahu a energetické náročnosti na jeho vyvození.

Vysvětlit princip funkce letadlových motorů s periodickým a kontinuálním tepelným oběhem a seznámit studenty s jejich konstrukčními schématy a vlastnostmi.

Vysvětlit proces energetických transformací v letadlových pohonných jednotkách a jejich vnitřní (spalovací a tepelná)a vnější (propulsní) účinnosti.

Vysvětlit studentům provozní charakteristiky letadlových pohonných jednotek, škrtící, rychlostní a výškové charakteristiky.

Vysvětlit studentům působení pohonu letadel na životní prostředí, zejména hluk a emise škodlivých látek z letadlových motorů a způsoby jejich snižování.

Studijní materiály:

Hanus D.: Pohon letadel, skriptum ČVUT v Praze,

Adamec J., Hanus D., Kocáb J., Maršálek J., Třetina K.: Pohonná jednotka, učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL 1, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2006

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10941402.html