Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Mechanika kompozitních materiálů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2111706 Z,ZK 5 3P+1C česky
Garant předmětu:
Tomáš Mareš
Přednášející:
Tomáš Mareš, Zdeněk Padovec, Milan Růžička
Cvičící:
Tomáš Mareš, Zdeněk Padovec
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Předmět navazuje na znalosti z předmětů Pružnost a pevnost I a II. Vysvětluje zásady a metody navrhování, dimenzování a monitorovní deformací, napjaktosti a porušování konstrukcí s použitím netradičních zejména kompozitních materiálů.. Uvádí nové trendy i hlediska ekonomická a ekologická.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. týden Částice,Vlákna, matrice. Fyzikální a mechanické vlastnosti. Výrobní procesy, konstruování.

2. týden Souřadnicové systémy, konstitutivní vztahy, anizotropie, ortotropie, izotropie. Příklady.

3. týden Mikromechanika vláknových a částicových kompozitů. Keramika. Nanokompozity. Biokompozity.

4. týden Makromechanika vláknových kompozitů, jednosměrné lamináty. napětí, deformace, transformace.

5. týden Porušování kompozitních materiálů. Neinteraktivní a interaktivní kritéria poušení laminy.

6. týden Lamináty, tkaniny. Klasická laminační teorie. Transformace napětí, deformace. Inž. moduly.

7. týden Experimentální analýza deformací a napjatosti, zkoušky pevnosti, životnosti. Normy.

8. týden Vliv koncentrátorů napětí. Spojování kompozitních materiálů a keramiky. Příklady aplikací.

9. týden Navíjené, tkané, 3D- kompozitní struktury. Způsoby porušování komp. konstrukcí.

10. týden Modelování kompozitních částí pomocí MKP. Desky, sendviče, 3D struktury. O|ptimalizace.

11. týden Vlivy prostředí (teploty, vlhkosti...). Únavová životnost a impaktní pevnost. Predikce, zkoušky.

12. týden Aplikace kompozitů v konstrukční praxi. Příklady. Ekonomie, ekologie, životní cyklus.

13. týden Monitorování poškozování za provozu, aktuální témata. Chytré konstrukce. Příklady aplikací..

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Laš, V.: Mechanika kompozitních materiálů. Skripta ZČU v Plzni, 2004.

Gay, D.- Hoa, S.V.-Tsai, S. W.: Composite materials. CRC Press LLC., 2000, ISBN 1-5716-084-6

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:C2-337
Mareš T.
Padovec Z.

10:45–13:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 337
místnost T4:C2-337
Padovec Z.
17:45–19:15
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Posluchárna 337
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10936002.html