Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Spolehlivost letadlové techniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2223704 Z 2 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Kategorie spolehlivosti. Kvantitativní hodnocení bezpečnosti, bezporuchovosti, udržovatelnosti a pohotovosti. Spolehlivostní ukazatele přístrojů, funkčních systémů a letounů, výpočty jejich parametrů. Analýza bezpečnosti FMEA, FMECA, strom poruch a spolehlistní blokové schémata. Kritická místa konstrukce. Příklady chybných konstrukcí z hlediska spolehlivosti. Systémy bezpečnosti letu a záchrany pilota. Početní odhady bezpečnosti. Přísně sledované soubory výrobků. Vkládání inherentní spolehlivosti do vývoje výrobků. Analýzy bezporuchovosti konstrukčních variant. Specifičnost provozu prototypů. Sledování a vyhodnocování provozní spolehlivosti letadel. Nápravná opatření, metoda FRACAS. Růst spolehlivosti. Náběhové křivky spolehlivosti. Vliv intenzity provozu na intenzitu poruch. Zkoušky spolehlivosti. Mezinárodní normy spolehlivosti.

Požadavky:

Bez požadavků.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Naučit základům z oboru spolehlivosti letadlové techniky.

Studijní materiály:

A. Mykiska: Spolehlivost automatizačných systémů, skripta ČVUT, 1996

F. Kudrnovský: Metodiká příručka MIAS, VZLÚ Praha, 1986

J. Matějček: Katalog spolehlivosti elektronických výrobků, Tesla VUST Praha, 1985

J. Schindler: Letová způsobilost a spolehlivost, skripta ČVUT Praha, 1982

J. Novovičová: Pravděpodobnost a matematická statistika, skripta ČVUT, 1990

I. Starý: Teorie spolehlivosti, skripta ČVUT, 1990

J. Sedláček: Teorie spolehlivosti složitých mechanických systémů, skipta ČVUT Praha, 1982

Normy - ČSN IEC (271, 300,..)

- ISO 9000 (9001, 9004)

- MIL-STD-882C, -756, -785B, -781, -217, -1388(2B), atd.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10932002.html