Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Stavba letadel

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2222702 KZ 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Stručná historie letadlové techniky. Základní části letounu. Kritéria na bezpečnost, spolehlivost a letovou způsobilost. Aerodynamické síly. Aerodynamické součinitele a podobnostní čísla. Principy modelových měření v aerodynamických tunelech. Obtékání leteckých profilů a křídel. Základní letové výkony bezmotorového a motorového letu. Stabilita a řiditelnost letu. Síly působící na letecké konstrukce. Tenkostěnné konstrukce a jejich namáhání. Letecké materiály. Přehled konstrukčních částí a systémů letounu (křídlo, ocasní plochy, trup, podvozek, řízení).

Požadavky:

Bez požadavků.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení s fyzikálními principy vzniku aerodynamických sil a mechanikou letu, filozofií návrhu leteckých konstrukcí (zatížení, mezní stavy konstrukcí).

Studijní materiály:

S. Slavík: Stavba letadel, skripta FS ČVUT, 1997

Barnard R. H., Philpott D.R.: Aircraft Flight, Longman Scientific & Technical, UK 1991, ISBN 0-582-00338-5

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10931602.html