Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Simulační programování Matlab

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2371086 Z,ZK 5 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Předmět je zaměřen na seznámení s metodami návrhu matematických modelů v inženýrské praxi a na řešení komplexních inženýrských výpočtů pomocí matematického a simulačního softwaru Matlab, Simulink, a to včetně vizalizace výsledků.

Požadavky:
Osnova přednášek:

* Přehled matematického softwaru a jeho využití pro řešení komplexních inženýrských výpočtů, úvod do programu Matlab, základní a maticové funkce, jednoduchá grafika.

* Symbolické výpočty v Matlabu, Symbolic math toolbox.

* Matlab jako programovací prostředí.

* Grafické prostředí programu Matlab a tvorba grafického uživatelského rozhraní

(2 přednášky).

* Úvod do matematického modelování, tvorba modelů v programu Matlab-Simulink.

* Numerické metody v matematickém modelování a jejich implementace v prostředí Matlab-Simulink.

* Vybrané inženýrské aplikace v programu Matlab-Simulink.

Osnova cvičení:

Seznámení a práce s programem Matlab, řešení komplexních úloh. Definice a typy proměnných, práce s m-soubory, vytvoření uživatelské funkce, práce s maticemi. Seznámení s toolboxy Matlabu. Vizualizace výsledků - typy grafů. Tvorba grafického uživatelského rozhraní GUI. Symbolické výpočty v progamu Matlab.

Využití programu Matlab-Simulink pro tvorbu matematických modelů. Numerické řešení diferenciálních rovnic.

Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10923902.html