Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Hydraulika otopných soustav

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2166010 Z 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav techniky prostředí
Anotace:

Teoretické a praktické základy hydraulického chování otopných soustav.

Požadavky:

Znalost témat: Hydraulická zapojení regulačních ventilů. Hydraulická zapojení a dimenzování směšovacích armatur. Hydraulické chování tlakového, beztlakového a termohydraulického rozdělovače v soustavě.

Osnova přednášek:

Hydraulická zapojení regulačních ventilů. Hydraulická zapojení okruhů a dimenzování směšovacích armatur. Hydraulické chování tlakového, beztlakového a termohydraulického rozdělovače, hydraulického věnce a hydraulické centrály v soustavě.

Osnova cvičení:

Procvičení témat: Hydraulická zapojení regulačních ventilů. Hydraulická zapojení a dimenzování směšovacích armatur. Hydraulické chování tlakového, beztlakového a termohydraulického rozdělovače v soustavě.

Cíle studia:

Cílem studia je získání potřebných znalostí a dovedností pro inženýrskou praxi v oboru hydrauliky otopných soustav.

Studijní materiály:

1. Ross, H.: Hydraulik der Wasserheizung. R. Oldenbourg Verlag, Wien 1995

2. Bašta, J.: Hydraulika a řízení otopných soustav. Praha: Ediční středisko ČVUT, 2003. - 252 s., 209 obr., ISBN 80-01-02808-9.

Poznámka:

volitelný předmět - při menším počtu studentů jak 5 probíhá konzultační formou

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10921902.html