Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Slévárenské slitiny neželezných kovů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W33O013 ZK 5P+0C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Garant předmětu:doc Němec

Cyklus přednášek představuje ucelený soubor poznatků o vlastnostech,výrobních metodách a možnostech použití slévárenských slitin neželezných kovů,ze kterých je vyráběno cca 20%

celosvětové produkce odlitků , která činila v r.2006 85mio t odlitků

Požadavky:
Osnova přednášek:

Slévárenské slitiny neželezných kovů-charakteristické vlastnosti a jejich použití.Hliník a jeho slitiny.Modifikace a očkování Al-Si slitin.Tepelné zpracování Al slitin.Hořčík a jeho slitiny.

Metalurgie a technologie slitin Mg.Měď a její slitiny.Bronzy a mosazi.Další neželezné kovy a slitiny.Slitiny zinku,cínu a olova.Slitiny niklu a titanu

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Michna,Š a kol.: Encyklopedie hliníku, Adin,s.r.o.,Prešov 2005

Němec,M.,Provazník,J.: Slévárenské slitiny neželezných kovů , ČVUT Praha ,2008

Magnesium and Magnesium Alloys : ASM International Handbook Committee , 1999

Magnesium Technology 2002 - 2007 : Proceedings of Symposium , A Publication Of TMS

Plachý,J.Němec,M,Bednář,B.:Teorie slévání , ČVUT Praha , 1997

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10919702.html