Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Projekt I. - stavba letadel

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2223201 Z 3 0P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Zadání Projektu I převážně vychází z praktických potřeb průmyslu nebo výzkumných a vývojových záměrů university.

Koncepční návrh letecké konstrukce nebo její části, t.j. rešerše a sběr podkladů k zadanému úkolu, vytvoření systémového návrhu konstrukčního řešení, stanovení zatížení s ohledem na letecké předpisy a výběr rozhodujících případů pro dimenzování, vytvoření 3D modelu konstrukčního řešení příslušným softwarem, zpracování technické zprávy a obhájení projektu formou presentace.

V případě zadání jiného charakteru (proudění, pevnostní analýza, technologie, experiment) bude zadání formulováno tutorem předmětu tak, aby bylo možno na něj navázat v předmětu Projekt II. Formální podmínky pro splnění požadavků na projekt jsou stejné jako u zadání konstrukčního charakteru.

Požadavky:

Absolvování předmětů:

Matematika IV

Přenos hybnosti, tepla a hmoty

Pružnost a pevnost II

Aerodynamika

Stavba letadel

Pohon letadel

Projekt - letadlová technika

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Vypracovat a formou presentace obhájit koncepční návrh letecké konstrukce nebo její části, sestávající z rešerše a sběru podkladů k zadanému úkolu, vytvoření systémového návrhu konstrukčního řešení, stanovení zatížení s ohledem na letecké předpisy a výběr rozhodujících případů pro dimenzování, vytvoření 3D modelu konstrukčního řešení příslušným softwarem, zpracování technické zprávy.

V případě zadání jiného charakteru (proudění, pevnostní analýza, technologie, experiment) budou cíle projektu formulovány tutorem předmětu tak, aby na ně bylo možno navázat v předmětu Projekt II.

Studijní materiály:

Podle zadání stanoví tutor předmětu.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10911202.html