Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Projekt - letadlová technika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2222200 KZ 4 0P+3C+0L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Letadla:

Projektl seznamuje posluchače se základními návrhovými filosofiemi, jednotlivými etapami vývoje letadel a nástroji potřebnými k realizaci vývoje. Dále se zabývá všemi návrhovými aspekty základních drakových skupin - křídla, trupu a ocasních ploch.

Motory:

Roztřídění a oblasti použití turbinových motorů. Vstupní ústrojí, ochrana vstupu. Osové, odstředivé a smíšené kompresory. Charakteristiky, stabilita, regulace. Spalovací komory - druhy, charakteristiky. Kinetika hoření, stabilizace plamene, dokonalost spalování, teplotní pole, tlakové ztráty. Turbíny osové a radiální. Charakteristiky, chladicí systémy turbín. Výstupní soustavy, obraceče tahu. Konstrukční moduly. Soustavy skříní, tělesa ložiskových opor, soustavy rotorů. Motorové závěsy. Sekundární vzduchové systémy a jejich prvky. Mazací systémy. Palivové soustavy. Spouštění motorů. Materiály a speciální technologie. Vývoj, výroba a provoz turbínových motorů. Legislativa provozu motorů. Dopad provozu motorů na životní prostředí.

Požadavky:

Bez požadavků.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Letadla:

1. - 3. Exkurze Letecké muzeum s výkladem historie leteckých konstrukcí

4. - 5. Procvičení designu stavebních prvků křídla: profil, nosníky, podélníky, žebra, potahy, kování, křidélka, vztlaková, odporová mechanizace.

6. Procvičení designu stavebních prvků trupu: podélný systém, příčný systém, potahy, prostory pro posádku, platící zatížení, zavěšení křídel, ocasních ploch, pohonných jednotek

7. Procvičení designu stavebních prvků ocasních ploch: profil, nosníky, žebra, potahy, kování, kormidla

8. - 9. Zatížení křídla - obratové, poryvové, klapkové, nesymetrické a jiné případy

10. - 11. Zatížení trupu - letové, pozemní a jiné případy

12. - 13. Zatížení ocasních ploch - vyvažovací, obratové, poryvové a jiné případy

Motory:

1.Výpočet tahu a výkonu turbinových motorů

2.Ideální propulsor, propulsní účinnost

3.Standardní atmosféra, redukce výkonových parametrů turbinových motorů

4.Proudění a ztráty ve vstupním ústrojí

5.Jednorozměrový návrh axiálního a odstředivého kompresoru

6.Výpočet tlakových ztrát ve spalovacích komorách

7.Jednorozměrový návrh axiální turbíny

8.Výpočet tlakových ztrát ve výstupních soustavách

9.Výpočet axiální síly rotoru turbinového motoru

10.Průtok součástmi sekundárních vzduchových cest

11.Charakteristiky jednotlivých částí turbinových motoru a práce s nimi

12.Výpočet pracovního oběhu tryskového motoru

13.Výpočet pracovního oběhu turbovrtulového a turbohřídelového motoru

14.Výpočet rovnovážných a nerovnovážných chodů turbínových motorů

Cíle studia:

Letadla:

Poskytnout základní přehled o historických milnících ve vývoji letadlové techniky a její kategorizaci. Seznámit se s návrhovými filosofiemi a úloze leteckých předpisů při jejich formování, s postupy stanovení zatížení letecké konstrukce a vlivu rozložení hmot na něj a zejména seznámit se se základními etapami vývoje při projektování a vývoji letadel. Porozumět způsobům sestavování draku a pochopit konstrukčně - technologické požadavky pro zajištění nezbytné technologičnosti konstrukce.

Poskytnout přehled o možných uspořádáních, geometrických, hmotových a aerodynamických parametrech, způsobech stanovení zatížení a konstrukčních provedeních hlavních drakových agregátů letadel - křídla, trupu, ocasních ploch a podvozcích.

Motory:

Vysvětlit princip pohonu letadel z hlediska vyvození tahu a jeho energetické náročnosti.

Vysvětlit princip funkce turbínových letadlových motorů dle typu motorů.

Seznámení s tepelnými oběhy jednotlivých druhů turbínových motorů a s jejich konstrukčními schématy Vysvětlit proces energetických transformací v letadlových pohonných jednotkách.

Vysvětlit konstrukční řešení jednotlivých částí a systémů turbínových motorů.

Vysvětlit provozní charakteristiky letadlových pohonných jednotek, škrtící, rychlostní a výškové charakteristiky.

Seznámení s procesem vývoje, výroby a provozu turbínových motorů a příslušnou legislativou.

Vysvětlit působení provozu motorů na životní prostředí, zejména hluk a emise škodlivých látek z letadlových motorů a způsoby jejich snižování.

Studijní materiály:

-Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel I, skripta ČVUT, Praha, 2004

-Mikula J: Konstrukce a projektování letadel II, skripta ČVUT, Praha, 2006

-Mertl, V.: Konstrukce a projektování letadel, skripta VUT, Brno, 2000

-Kamenický, Linhart: Konstrukce leteckých motorů, učebnice U-781/I a II, Brno 1986

-Hanus, Pohon letadel, ČVUT, 1997

-Růžek, Kmoch: Teorie leteckých motorů, U-1275/I a II, 1979

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10910902.html