Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Vybrané statě z automatického řízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W37O003 ZK 60
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Číslicová regulace - principy funkce a porovnání se spojitou (analogovou) regulací s hlediska použití teoretických nástrojů pro analýzu a syntézu. Příklady řešení obvodů z oblasti polohových servomechanismů, leteckých otorů a turbokompresorů. Využití simulační a návrhové podpory v MATLABu. Optimalizace parametrů a struktury s ohledem na saturaci akčních zásahů. Obvody se složitější strukturou (rozvětvené, víceparametrové, se stavovou zpětnou vazbou). Specifické problémy popisu a návrhu, speciální funkce - rozvazbení, kompenzace.

Požadavky:

Číslicová a analogová regulace - teoretická a praktická optimalizace funkce

Obvody se složitější strukturou a specifické problémy popisu a návrhu

Příklady řešení regulačních obvodů a jejich modelování z oblasti polohových servomechanismů, leteckých motorů a turbokompresorů, tepelně-energetických zařízení

Využití programu MATLAB a SIMULINK

Osnova přednášek:

1.Číslicová a analogová regulace - teoretická a praktická optimalizace funkce, zabezpečení podpůrných funkcí jako je samoseřizování, autodetekce závad (např. senzoru regulované veličiny), saturace akčního zásahu, filtrace signálů atd..

2. Obvody se složitější strukturou (rozvětvené, víceparametrové, se stavovou

zpětnou vazbou) - specifické problémy popisu a návrhu speciálních funkcí

rozvazbení, kompenzace poruch, seřizování při interakci.

3. Příklady řešení regulačních obvodů a jejich modelování z oblasti polohových servomechanismů, leteckých motorů a turbokompresorů, tepelně-energetických zařízení..

4. Využití simulační a návrhové podpory pomocí programu MATLAB a SIMULINK, typické optimalizační postupy.

Osnova cvičení:

Cvičení tvoří příklady řešené v rámci přednášek a zejména výzkumná zpráva na dohodnuté individuální téma.

Cíle studia:

Podpořit získání znalostí potřebných cíl dizertace

Studijní materiály:

Šulc B., Vítečková M.: Teorie a praxe návrhu regulačních obvodů. Monografie. Vydavatelství ČVUT v Praze, 2004.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10899502.html