Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Adaptivní a monitorovací systémy řízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W37O001 ZK 60
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Flexibilní program je možné přizpůsobit individuálním potřebám doktoranda ve vztahu k tématu jeho dizertační práce a některého ze čtyř okruhů definovaných v osnově přednášek. Součástí je napsání rešešně-výzkumné zprávy na dohodnuté téma.

Požadavky:

Zpráva k výsledkům simulace a rešerže.

Osnova přednášek:

1. Adaptace s paralelním modelem

2. Gradientová metoda

3. Adaptace podle indikátorů optimálního nastavení

4. LQ řízení

Osnova cvičení:

Individuální program simulace úlohy k jednomu z bodů osnovy

Cíle studia:

Znalostní příspěvek k příbuzné tématice dizertační práce.

Studijní materiály:

KOTEK Z., RAZÍM M.: Teorie nelineárních, optimálních a adaptivních řídicích systémů. ČVUT 1988

Poznámka:

-

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10899302.html