Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Zdroje a přijímače záření

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W36O009 ZK 4P+1C
Přednášející:
Jan Hošek (gar.), Jiří Čáp (gar.)
Cvičící:
Jan Hošek (gar.), Jiří Čáp (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Rozdělení zdrojů záření (teplotní, výbojové, elektroluminiscenční,

kvantové-lasery). Optické parametry (spektrální složení vyzařované

energie, směrové charakteristiky, světelná úcinnost, barevná teplota

apod.). Rozdělení přijimačů záření (vnější, vnitřní fotoefekt, selektivní

a neselektivní přijimače záření, apod.). Optické a elektrické parametry

(spektrální a integrální citlivost, světelná a voltampérová

charakteristika, práh citlivosti). Obecné zásady volby zdroje a přijimače

záření pro typické aplikace v optoelektronických systémech.

Požadavky:

Zvládnutí předepsané látky, vypracování krátké studie zaměřené na téma doktorské práce disertační práce, pohovor s vyučujícím.

Osnova přednášek:

Teplotní zdroje

Výbojové zdroje

Elektroluminiscenční zdroje

Kvantové zdroje

Neselktivní příjmače

Selektivní příjmače

Aplikace

Osnova cvičení:

Náplň cvičení zaměřena na praktické aplikace dané osnovou přednášek s tím, že je přihlédnuto k jednotlivým tématům doktorských disertačních prací doktorandů.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Literatura úzce souvisí s tématem doktorské disertační práce, pro doktorandy, kteří neabsolvovali obdobné přednášky v magisterském studiu, lze doporučit jako doplňující obsah těchto přednášek.

Poznámka:

-DOKI-Predmet urcen pro doktorandske studium

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10898502.html