Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Technologie přístrojové techniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W36O008 ZK 4P+1C
Garant předmětu:
Jan Hošek
Přednášející:
Jan Hošek
Cvičící:
Jan Hošek
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Teorie a praxe výroby základních prvků přesné mechaniky (malé soustruhy,

dlouhotočné automaty, vrtání přesných otvorů, lisovací technika).

Kuličková ložiska. Výroba přených ploch rovinných, kulových, válcových.

Použití diamantových technologií. Výroba čoček, hranolů, optických klínů.

Výroba pružných elementů (pružiny, membrány, pásky). Fyzikální metody

obrábění. Použití krystalů. Základy krystalografie.

Požadavky:

Zvládnutí předepsané látky, vypracování krátké studie zaměřené na téma doktorské práce disertační práce, pohovor s vyučujícím.

Osnova přednášek:

Malé soustruhy

Dlouhotočné automaty

Výroba přesných otvorů

Výroba ložisek

Výroba pružných elementů

Diamantová technologie

Základy krystalografie

Osnova cvičení:

Náplň cvičení zaměřena na praktické aplikace dané osnovou přednášek s tím, že je přihlédnuto k jednotlivým tématům doktorských disertačních prací doktorandů.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Literatura úzce souvisí s tématem doktorské disertační práce, pro doktorandy, kteří neabsolvovali obdobné přednášky v magisterském studiu, lze doporučit jako doplňující obsah těchto přednášek.

Poznámka:

-DOKI-Predmet urcen pro doktorandske studium

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10898402.html