Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Optoelektronika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W36O007 ZK 4P+2C
Garant předmětu:
Jan Hošek
Přednášející:
Jiří Čáp, Jan Hošek
Cvičící:
Jiří Čáp, Jan Hošek
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Struktura, rozdělení a použití optoelektronických zařízení. Vlastnosti

jednotlivých částí: zdroje záření, měřicí prvky, přijímače záření. Návrh a

výpočet optoelektronických zařízení. Fotometrický a radiometrický

výpočet. Volba přijimače záření. Základy radiační pyrometrie. Spojovací a

ovládací prvky. Zásady konstručního návrhu.

Požadavky:

Zvládnutí předepsané látky, vypracování krátké studie zaměřené na téma doktorské práce disertační práce, pohovor s vyučujícím.

Osnova přednášek:

Optoelektronická zařízení - struktura

Zdroje záření

Měřící prvky

Přenosové prvky

Detekční prvky

Výpočty optoel. zařízení

Základy radiační pyrometrie

Osnova cvičení:

Náplň cvičení zaměřena na praktické aplikace dané osnovou přednášek s tím, že je přihlédnuto k jednotlivým tématům doktorských disertačních prací doktorandů.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Literatura úzce souvisí s tématem doktorské disertační práce, pro doktorandy, kteří neabsolvovali obdobné přednášky v magisterském studiu, lze doporučit jako doplňující obsah těchto přednášek.

Poznámka:

-DOKI-Predmet urcen pro doktorandske studium

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10898302.html