Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Metodika experimentu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W36O006 ZK 45
Garant předmětu:
Jan Hošek
Přednášející:
Jaroslav Bernard
Cvičící:
Jaroslav Bernard
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Základní informace o navrhování experimentů. Uspořádání experimentů.

Druhy návrhů. Význam experimentálních bloků . Faktoriální experimenty ,

sekvenční experimenty.Metodické a morfologické fáze návrhu

experimentu.Metody analýzy výsledků.Chyby experimentu, chyby

instrumentálních měření a možnosti jejich eliminace.Citlivostní

analýza.Kalibrace - přesnost,modely.Důsledky závislosti měření.Nepřímá

měření - vyhodnocení výsledků.

Požadavky:

Zvládnutí předepsané látky, vypracování krátké studie zaměřené na téma doktorské práce disertační práce, pohovor s vyučujícím.

Osnova přednášek:

- Základní informace o navrhování experimentů.

- Druhy návrhů. Význam experimentálních bloků

- Faktoriální experimenty,

sekvenční experimenty

- Metodické a morfologické fáze návrhu experimentu

- Metody analýzy výsledků. Chyby experimentu, chyby instrumentálních měření a možnosti jejich eliminace

- Citlivostní analýza

- Kalibrace, přesnost, modely

- Důsledky závislosti měření. Nepřímá měření, vyhodnocení výsledků.

Osnova cvičení:

Náplň cvičení zaměřena na praktické aplikace dané osnovou přednášek s tím, že je přihlédnuto k jednotlivým tématům doktorských disertačních prací doktorandů.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Literatura úzce souvisí s tématem doktorské disertační práce, pro doktorandy, kteří neabsolvovali obdobné přednášky v magisterském studiu, lze doporučit jako doplňující obsah těchto přednášek.

Poznámka:

-DOKI-Predmet urcen pro doktorandske studium

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10898202.html