Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Materiály pro přesnou mechaniku, optiku a lékařské aplikace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W36O005 ZK 3P+2C
Garant předmětu:
Jan Hošek
Přednášející:
Jan Hošek
Cvičící:
Jan Hošek
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Klasické a speciální materiály aplikované v konstrukci přístrojů a v

lékařství. Podmínky pro volbu optimálních konstrukčních materiálů zejména

s ohledem na fyzikální, mechanické a termomechanické vlastnosti ( atomové

číslo, el. vodivost, modul pružnosti, isotropie, koef. tepelné roztažnosti

atd.), s ohledem na pracovní prostředí (biotolerance, vakuum, agresívní

plyny, korozní vlivy, otřesy atd.) a s ohledem na ekonomické faktory

výroby a používání (cena, trvanlivost resp. životnost, náročnost na

údržbu, obrobitelnost atd.).

Požadavky:

Zvládnutí předepsané látky, vypracování krátké studie zaměřené na téma doktorské práce disertační práce, pohovor s vyučujícím.

Osnova přednášek:

Konvenční materiály

Speciální materiály

Hlediska volby materiálů

Osnova cvičení:

Náplň cvičení zaměřena na praktické aplikace dané osnovou přednášek s tím, že je přihlédnuto k jednotlivým tématům doktorských disertačních prací doktorandů.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Literatura úzce souvisí s tématem doktorské disertační práce, pro doktorandy, kteří neabsolvovali obdobné přednášky v magisterském studiu, lze doporučit jako doplňující obsah těchto přednášek.

Poznámka:

-DOKI-Predmet urcen pro doktorandske studium

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10898102.html