Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Aplikovaná koherentní optika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W36O002 ZK 4P+1C
Garant předmětu:
Jan Hošek
Přednášející:
Šárka Němcová
Cvičící:
Šárka Němcová
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Obecný interferenční zákon pro stacionární optické pole, funkce vzájemné

koherence, stupeň koherence. Věta van Citterova-Zernikeova. Fourierova

spektroskopie a Fourierova optika. Optika krystalů, Jonesův a Muellerův

počet. Rayleighův rozptyl, Mieův rozptyl, intenzita a polarizace

rozptýleného světla.

Požadavky:

Vypracování samostatných referátů.

Osnova přednášek:

- Obecný interferenční zákon pro stacionární optické pole, funkce vzájemné koherence, stupeň koherence

- Věta van Citterova-Zernikeova.

- Fourierova spektroskopie a Fourierova optika

- Optika krystalů, Jonesův a Muellerův počet

- Rayleighův rozptyl, Mieův rozptyl, intenzita a polarizace

rozptýleného světla.

Osnova cvičení:

Příklady analytické a numerické z koherence světla,šíření koherentního světla,dvojlomu světla, rozptylu světla a Fourierovy optiky

Cíle studia:
Studijní materiály:

P.Václavík:Technická optika II,skriptum ČVUT Praha,1991.

Poznámka:

-DOKI-Predmet urcen pro doktorandske studium

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10897802.html