Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Servomechanismy výrobních strojů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W35A001 ZK 52P+26C
Garant předmětu:
Pavel Souček
Přednášející:
Pavel Souček
Cvičící:
Pavel Souček
Předmět zajišťuje:
ústav výrobních strojů a zařízení
Anotace:

Garant předmětu: doc. Ing. Souček Pavel, DrSc.

Společná lineární teorie elektrických, hydraulických a elektrohydraulických servopohonů. Struktura polohových, rychlostních a silových servomechanismů, principy, přístrojové uspořádání, přenosové funkce regulátorů. Statické a dynamické vlastnosti, dynamická poddajnost. Komunikace mezi řídícím systémem a servopohonem, dráhové řízení NC strojů, odměřovací systémy polohy. Mechanické převody v servopohonech (kuličkové šrouby, planetové převodovky), optimalizace, tuhost, přesnost.

Požadavky:

Písemná příprava (teoretická úvaha, rozsah 10-15 stran): Návaznost oboru servomechanismů na téma disertační práce

Osnova přednášek:

- Struktura polohových, rychlostních a silových servomechanismů, principy, přístojové uspořádání

- Společná lineární teorie elektrických, hydraulických a elektrohydraulických servopohonů

- Spojité a diskrétní přenosové funkce regulátorů

- Statické a dynamické vlastnosti, stabilita, dynamická poddajnost

- Komunikace mezi řídicím systémem a servopohonem, dráhové řízení NC strojů, feedforwardy

- Odměřovací systémy polohy

- Mechanické převody v servopohonech (kuličkové šrouby, planetové převodovky, ...), jejich optimalizace, tuhost, přesnost

- Interakce setrvačné zátěže servopohonu a řízeného stroje, chování vícehmotových systémů v regulační smyčce

- Potlačování vibrací v pohonech posuvů

- Přímé (lineární) pohony

- Matematické modely

- Experimentální sledování činnosti servomechanismů, frekvenční analýza, filtrace.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Souček,P.: Servomechanismy ve výrobních strojích

monografie, vydavatelství ČVUT 2004, ISBN 80-01-02902-6

Souček,P.: Elektrohydraulické servomechanismy, skriptum ČVUT 1992

Souček,P.: Pohony výrobních zařízení (servomechanismy), skriptum ČVUT 1997

Souček,P., Bubák,A.: Vybrané statě z kmitání v pohonech výrobních strojů, skriptum ČVUT 2008,ISBN 978-80-01-04048-5

Souček, P.: Vložené převody v pohonech NC strojů a robotů

(skriptum 2019, veřejné pdf v digitální knihovně dSpace ČVUT)

Souček, P.: Příloha „Regulační pohony v posuvech NC strojů“

v časopisu MM Průmyslové spektrum, únor 2010, č.1,2, ISSN 1212-2572

Souček, P.: Příloha „Převody v pohonech NC strojů a robotů“

v časopisu MM Průmyslové spektrum, prosinec 2016, č.12, ISSN 1212-2572

Souček, P.: Zajímavosti z dějin mechaniky a současné astronomie

(Dodatek C: Velké pozemské dalekohledy - jejich pohony)

skriptum 2016, veřejné pdf v digitální knihovně dSpace ČVUT

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10897402.html