Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Vybrané statě z výrobních strojů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W35O005 ZK 52P+26C
Garant předmětu:
Jaromír Houša, Petr Kolář
Přednášející:
Jaromír Houša, Petr Kolář
Cvičící:
Jaromír Houša, Petr Kolář
Předmět zajišťuje:
ústav výrobních strojů a zařízení
Anotace:

garant předmětu: prof. Ing. Houša Jaromír, DrSc.

Statická a dynamická tuhost nosných soustav. Teorie pohonů, vliv přesnosti výroby a opotřebení součástí na vibrace a hlučnost pohonů. Teorie nepohyblivých a pohyblivých spojení, aplikace na přímočará vedení , vřetena, posunové šrouby a jejich uložení. Rozbor účinnosti výrobních strojů. Rozbor faktorů ovlivňujících výkonnost a přesnost práce výrobních strojů. Ukládání strojů na základ. Vývojové směry v konstrukci číslicově řízených výrobních strojů a jejich uzlů.

Požadavky:

-Statická a dynamická tuhost nosných soustav a jejich součástí.

-Teorie pohonů, výkonové a momentové charakteristiky, vliv přesnosti výroby a opotřebení součástí na vibrace a hlučnost pohonů.

-Teorie nepohyblivých a pohyblivých spojení, aplikace na přímočará vedení , vřetena, posunové šrouby a jejich uložení.

-Rozbor účinnosti výrobních strojů. Účinnost výkonová a energetická.

-Rozbor faktorů ovlivňujících výkonnost a přesnost práce výrobních strojů. Statické, dynamické a tepelné chování výrobních strojů.

-Ukládání strojů na základ.

-Číslicově řízené výrobní stroje - charakteristika a rozdělení.

-Vývojové směry v konstrukci číslicově řízených výrobních strojů a jejich uzlů.

-Systémy pro zajištění toku hmoty (nástroje, polotovary, odpad).

-Přesnost práce NC obráběcích strojů.

Osnova přednášek:

-Statická a dynamická tuhost nosných soustav a jejich součástí.

-Teorie pohonů, výkonové a momentové charakteristiky, vliv přesnosti výroby a opotřebení součástí na vibrace a hlučnost pohonů.

-Teorie nepohyblivých a pohyblivých spojení, aplikace na přímočará vedení , vřetena, posunové šrouby a jejich uložení.

-Rozbor účinnosti výrobních strojů. Účinnost výkonová a energetická.

-Rozbor faktorů ovlivňujících výkonnost a přesnost práce výrobních strojů. Statické, dynamické a tepelné chování výrobních strojů.

-Ukládání strojů na základ.

-Číslicově řízené výrobní stroje - charakteristika a rozdělení.

-Vývojové směry v konstrukci číslicově řízených výrobních strojů a jejich uzlů.

-Systémy pro zajištění toku hmoty (nástroje, polotovary, odpad).

-Přesnost práce NC obráběcích strojů.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

PhD studium

Studijní materiály:

Kopecký, Houša :Základy stavby výrobních strojů, str.1-192, ČVUT Praha, 1992

Houša a kol. : Konstrukce číslicově řízených obráběcích strojů, SNTL Praha, 1985

Poznámka:

: CHOICE PARTS OF PRODUCTION MACHINES

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10896802.html