Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Vybrané statě z tvářecích strojů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W35O004 ZK 65P+13C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav výrobních strojů a zařízení
Anotace:

Garant předmětu: doc. Ing. Maňas Stanislav, CSc.

Systémový přístup k návrhu tvářecích strojů. Napěťová a deformační charkteristika nosných soustav tvářecích strojů. Specifické vlastnosti pohonů. Využití CAE/CAD systémů v konstrukci tvářecích strojů. Virtuální prototypování v oblasti tvářecích strojů. Možnosti simulace technologického zatížení. Využití nekonvenčních materiálů v konstrukci tvářecích strojů.

Požadavky:

Zpracování zadaného tématu s vazbou na disertační práci

v rozsahu 20 - 30 stran.

Osnova přednášek:

- Systémový přístup k návrhu tvářecích strojů a strojů jim konstrukčně podobných.

- Napěťová a deformační analýza nosných soustav tvářecích strojů.

- Specifické vlastnosti pohonů tvářecích strojů a strojů jim konstrukčně podobných.

- Využití CAE/CAD systémů v konstrukci tvářecích strojů.

- Integrovaný návrh tvářecího stroje.

- Koncepce, návrh a využití virtuálních prototypů tvářecích strojů.

- Dynamický model tvářecího stroje.

- Simulace a optimalizace při konstrukci tvářecích strojů.

- Simulace technologického zatížení a její vliv na konstrukci tvářecích strojů.

- Možnosti využití nekonvenčních materiálů v konstrukci tvářecích strojů.

- Projektování a simulace technologických pracovišť s tvářecími stroji.

- Projektování a simulace výrobních systémů s tvářecími stroji.

- Znalostní a expertní systémy v oboru tvářecích strojů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Kováč,A. - Rudolf,B.: Tvárniace stroje, vydavatelství Alfa, Bratislava 1989

Doege, E.: Umformtechnik - Vorsprung durch Innovation, Umformtechnisches Kolloquium, Hannover 1996

Neugebauer, R.: International Conference on Acuuracy in Forming Technology - ICAFT 2003,

10th Saxon Conference on Forming Technology SFU 2003

Mráz,P. - Talácko,J.: Konstrukce strojů s kompozitními materiály, nakladatelství ČVUT, Praha 2006

Schuler - Handbuch der Umformtechnich, vydavatelství Springer, Berlin 1996

Maňas, S.: Design and simulation possibilities in press mechanism dynamic properties of pressure die casting machines. International congres MATAR 2000. Praha

Maňas, S.: Design of automated technological workplace die casting

Maňas,S. - Rudolf,B.: Current condition and development tendency in the field of forming machines. International congres MATAR 2004. Praha

Maňas, S.: Hydraulické mechanismy strojů a zařízení, vydavatelství ČVUT, Praha 1991

Maňas,S.: Integrovaný návrh výrobních strojů s využitím CAE/CAD systémů. Konference

Setkání ústavů a kateder oboru výrobní stroje a zařízení. Praha 2003

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10896702.html