Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Programování NC strojů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W35O003 ZK 60B
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav výrobních strojů a zařízení
Anotace:

Garant předmětu:doc. Ing. Rybín Jaroslav, CSc.

Struktura a uzly číslicově řízených výrobních strojů z hlediska jejich řízení a programování. Principy zavádění a funkce souřadných systémů. Možnosti a vlastnosti vyšších, problémově orientovaných programovacích systmů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Základní způsoby číslicového řízení výrobních strojů a jejich vlastnosti. Nižší, strojově orientovaný základní programovací jazyk číslicového řízení. Pracovní režimy NC strojů a jejich využití. Strukturové NC programování. Vyšší , problémově orientované programovací jazyky, jejich struktura a funkce. Stavba a funkce číslicových řídících systémů. Postprocesory, jejich stavba a způsoby práce v návaznosti na prostředky výpočetní techniky. Problémy víceosého obrábění, metody a způsoby jeho realizace. Technologické možnosti číslicově řízených strojů a efektivita jejich nasazení.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty se strukturou a funkcí číslicově řízených strojů z hlediska jejich programování a užití s využitím problémově orientovaných programovacích systémů.

Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10896602.html